Вимоги, дисциплінарна та судова практики щодо договору про надання правової допомоги: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури на тему “Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та судова практики”, лектор Ася Тарасова, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, член правління відділення Спілки адвокатів України в Харківської області, автор курсу «Етичні засади адвокатської діяльності та практика їх застосування», лектор та викладач практичних занять Сертифікованої програми “Адвокатські студії” Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра організації судових та правоохоронних органів розкрила сторони договору, форму та зміст договору про надання правової (правничої) допомоги.


Договір про надання правової допомоги – для адвоката є його обличчям. Це перший документ, який укладає адвокат безпосередньо з клієнтом. Цей документ додається, коли це передбачено законом. Відповідно до ст. 26 профільного Закону, ст. 14 ПАЕ адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються вимоги:

 • Загальні положення цивільного законодавства про договір;
 • Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”
 • Правила адвокатської етики.

Договір про надання правової (правничої) допомоги — це договір, за яким одна сторона зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору, на умовах і в порядку, що визначена договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.


Обов’язково потрібно пам’ятати, що відповідно до ч. 1 ст.33 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, в тому числі і серед інших умов , порушення правил адвокатської етики.


Майже в кожному дисциплінарному провадженні щодо 99% скарг, які надходять до кваліфікаційно-дисциплінарних органів, які стосуються адвоката і клієнта ,доєднуються договори про надання правової допомоги.

Договір може бути укладений в 2 формах:

 1. Письмово, але якщо при певних обставинах немає можливості укласти його в письмовій формі, дозволяється таке укладання в усній формі.
 2. Усно (усні і письмові консультації, роз’яснення з правових питань). В профільному законі зазначено, що якщо укладений договір укладено усно ,то, найближчим часом потрібно його обов’язково укласти в письмовій формі, а саме протягом 3 днів. Якщо це консультація ,то обов’язкова умова – запис в журналі та оформлення документу про оплату.

Відповідно до профільного закону, зміст Договору не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам , присязі адвоката України та ПАЕ.

Сторонами договору є: адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання з однієї сторони і з іншої – клієнт або особа,що діє в інтересах клієнта. Якщо договір укладений на користь клієнта з особою, яка діє в його інтересах, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання правової (правничої) допомоги, виключно в випадку, коли цього вимагає закон. Це необхідно для того, щоб не впливати на відносини адвоката з клієнтом.


На вимогу клієнта до укладання Договору адвокат має повідомити про кваліфікацію по даній справі та можливе виникнення конфлікту інтересів.
Адвокат має право відмовитися від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь яких причин, та без їх пояснення, саме на стадії укладання Договору. В подальшому адвокат і клієнт вже пов’язані договірними відносинами і тільки якщо в договорі зазначені певні умови, в такому разі можна розірвати договір про надання правничої допомоги.


Обов’язковою умовою на стадії прийняття доручення є те, що адвокат повинен зважати на свої можливості щодо його виконання. Рекомендовано зазначати в договорі електронну адресу сторін, виконання вимог законодавства щодо забезпечення захисту персональних даних про фізичну особу.


Три стадії, які пов’язані з договірними відносинами:

 1. стадія. Укладання договору
 2. стадія. Виконання договору
 3. стадія. Завершення відносин між адвокатом та клієнтом.


В правилах адвокатської етики окремо виписані і зазначені ті обов’язкові дії, які повинен вчинити адвокат. Забороняється укладати договір і адвокат зобов’язаний відмовитись від виконання договору в наступних випадках:

 • наявність конфлікту інтересів, або можливість виникнення конфлікту інтересів;
 • якщо результат, що бажає клієнт є протиправним або таким, що суперечить Конституції України та законам України, правилам адвокатської етики;
 • доручення клієнта виходять за межі професійних прав адвоката;
 • якщо адвокат є членом сім’ї, або родичем посадової особи, що є стороною або бере участь в кримінальному провадженні;
 • виконання договору суперечить інтересам адвоката та його професійним обов’язкам;

Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін. Розірвати договір можна на вимогу однієї з сторін на умовах передбачуваних договором. Адвокат може розірвати договір в односторонньому порядку, але за умови якщо це визначено договором.

Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулась з пропозицією укладання договору. Адвокат має право відмовитись від доручення клієнта виходячи з будь яких причин та без їх пояснення. В Правилах адвокатської етики зазначено, що якщо стороною Договору з клієнтом є адвокатське бюро та/або адвокатське об’єднання, при виникненні обставин, які є підставами для розірвання договору, пов’язаних з конкретним адвокатом, можуть бути вжиті заходи по заміні адвоката за згодою клієнта.