Виправдання у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Побудова стратегії захисту: адвокат Олексій Горох

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Виправдання у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: побудова стратегії захисту”, Горох Олексій, адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, заступник голови Комітету з кримінального права та процесу НААУ, розповів про про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: поняття, види, правові наслідки.

Адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність.

 • • Склад правопорушення – формальний.
 • • З об’єктивної сторони – активні дії або бездіяльність.
 • • Настання шкідливих наслідків не є обов’язковою ознакою.
 • • З суб’єктивної сторони – вчиняються лише умисно.
 • • Суб’єкт – вичерпно визначений в ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про запобігання корупції» Стаття 22. встановлює обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. В цьому положенні зазначено, що забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою:

 • одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
 • використовувати будь-яке державне чи комунальне майно
 • використовувати кошти в приватних інтересах.

З урахуванням цього, корупцію можна визначити, що це – використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей:

 • з метою одержання неправомірної вигоди або
 • прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
 • обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Правові наслідки вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією:

 • Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (ч. 5 ст. 65)
 • За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в ч. 1 статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством (ч. 1 ст. 59).
 • Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом (ч. 4 ст. 59).
 • Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку (ст. 66).
 • Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку

Стосовно осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно ст.255 це:

 • 1) уповноважені на те посадові особи Національної поліції (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище);
 • 2) уповноважені на те посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище)
 • 3) прокурор

Стосовно поняття корупційного подарунку, то в Законі України «Про запобігання корупції» Стаття 1. визначається, що подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають (одержують) безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Подарунок необхідно відмежовувати від:

 • неправомірної вигоди
 • благодійної допомоги
 • предмету удаваного правочину.

Законом України “Про запобігання корупції” розрізняють 3 види подарунків:

 • “Заборонений” подарунок (ч.1 ст.23)
 • “Обмежений” подарунок (абз.2 ч.2 ст.23)
 • “Дозволений” подарунок (абз 2 ч.2 ст.23)

Особам, зазначеним у пункті 1.2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

 • у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
 • – якщо особа, яка дарує перебуває в підпорядкуванні такої особи

Для притягнення до адміністративної відповідальності за ст.172-5 КУпАП, слід обов’язково встановити причинно-наслідковий зв’язок між дарунком і впливом його отримання на подальше вчинення або невчинення дій чи рішень на користь дарувальника.

.