Вивчення юридичної англійської мови: про поради, підказки та підводні камені від адвоката Олега Клим’юка

Порадами, підказками та підводними каменями у вивченні юридичної англійської мови під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, поділився Олег Клим’юк, адвокат, перекладач, член представників EYBA у Комітеті Ради Європи, член Центру правничої лінгвістики ВША НААУ.

Розпочинати вивчення англійської мови варто із:

 1. З’ясування поточного рівня володіння:
 • • Диплом/сертифікат;
 • • стандартний тест – TOEFL, IELTS;
 • • розуміння професійної літератури.
 1. Визначення бажаного рівня знання:
 • • вимоги на роботі;
 • • особисті потреби;
 • • окремі напрямки.
 1. Вибору реалістичного терміну для вивчення.

Серед підходів до вивчення ділової англійської мови лектор виокремив:

 • лінгво-соціокультурний – «вивчення мови через вивчення культури», основний підхід у шкільному вивченні англійської;
 • комунікативний – навчання розмовній мові, писемна мова – другорядна, приватні мовні школи, адаптація до мовного середовща;
 • інтенсивний – оволодіння визначеними мовними навичками для ділових людей розмовні та письмові кліше з певної галузі;
 • метод Берліца – повне занурення у мовне середовище, виключення рідної мови та перекладу з процесу навчання;
 • діяльнісний – поєднання комунікативного та інтенсивного підходів, для швидкого опанування певної спеціальності/галузі бізнесу – IT, fashion, art, law, sales, marketing, oil.

До принципів вивчення ділової англійської мови належать:

 • ситуативність;
 • мовленнєво-мисленнєва діяльність;
 • новизна;
 • функціональність;
 • індивідуалізація;
 • комплексність;
 • автентичність.

Запорукою успіху у вивчення англійської мови, безумовно, є:

 • постійність – мінімум два рази на тиждень самостійне опрацювання матеріалу;
 • мультимодальність Listen, Understand, Speak, Read, Write, Repeat;
 • занурення у мовне середовище;
 • постійна практика вивченого.

Підводні камені у вивченні ділової англійської мови найчастіше криються у:

 • завищених очікуваннях;
 • завищених вимогах;
 • низькому загальному рівні мови;
 • відсутності мовного середовища;
 • недостатності часу для навчання;
 • відсутності самостійної роботи;
 • відсутності практики.

Окрему увагу лектор сфокусував на юрисдикційній специфіці у процесі вивчення англійської ділової мови, зауваживши, щонеобхідно розуміти вивчений матеріал з т.з.:

 • юрисдикційної застосовності – США, Велика Британія, ООН, ЄС;
 • сфери застосування – міжнародно-правова, універсальна, національна, федеральна, рівня штату, галузева;
 • актуальності – чи співпадає вивчене з поточними положеннями законодавства, судовою практикою.

Наостанок Олег Клим’юк поділився алгоритмом підготовки до вивчення ділової англійської:

 • 1.Визначити поточний рівень володіння англійською;
 • 2. Визначити мету вивчення, типову ситуацію застосування;
 • 3. Визначити кількість часу, доступного для вивчення;
 • 4. Визначити «підйомний» рівень навантажень;
 • 5. Перевірка;
 • 6. Постійна практика.