Визнання недопустимим доказом протоколу огляду місця події ДТП має наслідком недопустимість додатків, які є його невід’ємними частинами

За вироком суду першої інстанції ОСОБА_2 визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК, та виправдано у зв’язку з недоведеністю вчинення
ним кримінального правопорушення. За ухвалою апеляційного суду вирок суду
першої інстанції залишено без змін.

У касаційній скарзі прокурор, серед іншого, не погоджується з оцінкою такого
доказу як висновок комплексної комісійної транспортно-трасологічної експертизи, зроблений на матеріалі додатків до протоколу огляду місця події.

ВС залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Так, зі змісту вироку суду першої інстанції вбачається, що суд, аналізуючи
і оцінюючи докази в даному кримінальному провадженні за своїм внутрішнім
переконанням, дійшов до висновку про необхідність визнання висновку
комплексної комісійної транспортно-трасологічної експертизи недопустимим
доказом.

Як слідує з матеріалів провадження, ухвалою суду першої інстанції було
задоволено клопотання обвинуваченого ОСОБА_2 та визнано недопустимим
доказом висновок комплексної комісійної транспортно-трасологічної експертизи, оскільки при проведенні даного експертного дослідження були враховані дані, що містяться у схемі до протоколу огляду місця ДТП. Даний протокол був визнаний недопустимим доказом через грубе порушення норм чинного законодавства (КПК у ред. 1960 року) під час проведення слідчих дій, з чим погодився суд апеляційної інстанції.

В ухвалі суду касаційної інстанції зазначено, що суд обґрунтовано дійшов
висновку про недопустимість використання у якості доказів протоколу огляду
місця події та двох протоколів огляду автомобілів.

Таким чином, рішеннями національних судів, які набрали законної сили,
встановлено про недопустимість використання у якості доказів протоколів огляду місця події та оглядів автомобілей у зв’язку із грубим порушенням вимог
кримінально-процесуального законодавства. Тобто зазначені докази визнані
недопустимими в розумінні статті 87 КПК 2012 року.

Відповідно до положень ст. 85 КПК ( у ред.1960 року) до протоколу можуть
бути додані схеми та інші матеріали, які пояснюють його зміст. У разі визнання
судом недопустимим доказом протоколу слідчої дії усі додатки, схеми, плани, тощо до такого протоколу, які є його невід’ємними частинами, також не можуть бути використані в якості допустимого доказу.

Отже, з урахуванням наведеного, колегія суддів погоджується з висновками
суду першої інстанції щодо необхідності визнання висновку комплексної комісійної транспортно-трасологічної експертизи недопустимим доказом, оскільки висновки експертів ґрунтувалися на основі додатку до протоколу огляду місця ДТП, зокрема на даних, що містяться у схемі до даного протоколу, який було визнано недопустимим доказом.

Окрім того, судом для повного з’ясування всіх обставин кримінального
провадження та з метою вирішення питання щодо можливості призначення
транспортно-трасологічної експертизи було допитано експерта, який пояснив,
що проведення транспортно-трасологічної експертизи без протоколу огляду місця події з додатками до нього із зафіксованою в ньому слідовою обстановкою, протоколу огляду транспортних засобів – неможливо. Наявні в матеріалах провадження фото та відеозапис наслідків ДТП не є достатніми вихідними даними для проведення експертизи з метою встановлення механізму та причин дорожньо-транспортної пригоди. За таких обставин суд був позбавлений можливості призначити проведення транспортно-трасологічної експертизи (в тому числі комплексної).

Детальніше з текстом постанови ВС від 05.12.2019 у справі No 178/1229/16-к (провадження No 51-2065км19) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/86206196