За всю історію існування ЄСПЛ – Україна порушувала права людей в 97,8% від загальної кількості справ проти держави

З 1840 рішень, які за період 1959-2022рр. Європейський суд з прав людини ухвалив проти України, у 1800 справах констатувалося порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Такі дані наведені у статистичних даних Європейського суду з прав людини за 1959-2022 роки.

Найбільшу кількість порушень з боку держави Україна зафіксовано у праві на свободу та безпеку – 649 справа, що складає 36% від загальної кількості справ. На другому місці – право на справедливий суд – 622 справи, що складає 34,5% від загальної кількості. На третьому місці порушення процесуальних строків – 549 справ або 30,5%.