Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства потребує доопрацювання: аналіз адвокатами законопроєктів 5751, 5752

НААУ вважає за доцільне повернути проекти законів «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5751 від 12.07.2021) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та інших осіб в інтересах правосуддя» (реєстр. № 5752 від 12.07.2021) на доопрацювання.

Про це повідомляє прес-служба Національна асоціації адвокатів України.

Відповідний правовий аналіз здійснено Комітетом з кримінального права та процесу у відповідь на запит Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Серед іншого, виключення права представника персоналу органу пробації з метою складання досудової доповіді заявляти клопотання про забезпечення безпеки видається недоцільним та таким, що обмежує право цього учасника кримінального судочинства на забезпечення безпеки та захисту у випадку реальної загрози його життю, здоров’ю, житлу, майну тощо.

Згідно зі статтею 22 Конституції України не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини і громадянина при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Отже, такі зміни суперечать положенням Конституції і не можуть бути впроваджені.

Водночас, на думку НААУ, доповнення статті 9 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” ч. 5 можна розглядати як позитивні зміни в кримінальному процесуальному законодавстві, оскільки не відкриття оперативно-розшукової справи у випадку проведення спеціально уповноваженими органами заходів забезпечення безпеки щодо учасників кримінального судочинства та інших осіб пояснюється необхідністю у збереженні відомостей про осіб, щодо яких вживаються заходи безпеки, у таємниці та виключенні можливості доступу до таких даних інших осіб.

Отже, за результатами правового аналізу НААУ оцінює проекти законів (реєстр. № 5751 від 12.07.2021) та (реєстр. № 5752 від 12.07.2021) як такі, що потребують доопрацювання.