Забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу Мін’юсту не допускається

Кооператив звернувся з позовом про скасування наказу Міністерства юстиції України. Також позивач подав заяву про забезпечення позову в цій справі шляхом:

  • зупинення дії наказу до вирішення справи по суті;
  • заборони Мін’юсту та/або його структурним підрозділам до вирішення справи по суті вчиняти будь-які дії щодо виконання наказу, зокрема через унесення відповідних записів про скасування реєстраційних дій до ЄДРЮОФОПГФ (у тому числі, заборона Мін’юсту / його структурним підрозділам / департаментам скасовувати реєстраційні дії від 12 лютого 2021 року та від 10 квітня 2019 року у ЄДРЮОФОПГФ і заборона ДП «Національні інформаційні системи» тимчасово блокувати доступ до ЄДРЮОФОПГФ та/або анулювати доступ до нього державним реєстраторам).

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, заяву про забезпечення позову задоволено частково й ужито заходів забезпечення позову, а саме зупинено дію наказу й заборонено Мін’юсту та/або його структурним підрозділам до вирішення справи по суті вчиняти будь-які дії щодо виконання наказу, зокрема шляхом заборони Мін’юсту скасовувати реєстраційну дію в ЄДРЮОФОПГФ від 12 лютого 2021 року, окрім проведення скасування реєстраційних дій, що здійснюється на підставі рішення суду. В іншій частині заяви про забезпечення позову відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судові рішення скасовано в частині, що стосується зупинення дії наказу Мін’юсту, й ухвалено нове рішення про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу. В іншій частині судові рішення залишено без змін. Правова позиція об’єднаної палати КГС ВС ґрунтується на такому.

Визначений ч. 1 ст. 137 ГПК України (в редакції, чинній із 8 лютого 2020 року) вичерпний перелік видів заходів забезпечення позову може доповнюватися виключно за рахунок певних заходів забезпечення позову, прямо передбачених законами України або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

КГС ВС дійшов висновку, що в спорі про скасування наказу Мін’юсту, прийнятого за наслідками розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту щодо реєстраційної дії (відмови у її вчиненні) відповідно до законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ужиття такого заходу забезпечення позову, як зупинення дії наказу Мін’юсту, не допускається. Цей захід не належить до вичерпного переліку видів заходів забезпечення позову згідно із ч. 1 ст. 137 ГПК України: він прямо не передбачений ні процесуальним законом, ні міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Ураховуючи встановлені судами обставини стосовно скасування наказом Мін’юсту в ЄДРЮОФОПГФ реєстраційної дії щодо кооперативу (внесення змін стосовно керівника та до складу членів – учасників кооперативу тощо), КГС ВС погоджується з рішенням у частині заборони Мін’юсту (та/або його структурним підрозділам) вчиняти будь-які дії щодо виконання наказу, у тому числі шляхом заборони Мін’юсту скасовувати реєстраційну дію від 12 лютого 2021 року, окрім проведення скасування реєстраційних дій, що здійснюється на підставі рішення суду.

Такий захід забезпечення позову, як заборона вчинення реєстраційних дій шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу Мін’юсту, вміщує два заходи забезпечення позову, тотожні за змістом і цілям, один із яких не передбачений ні українським законодавством, ні міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. А тому наведене формулювання ускладнює сприйняття та застосування цього заходу через зайвий елемент – тотожний захід забезпечення позову. Натомість установлена законом заборона вчинення реєстраційних дій є зрозумілим, самодостатнім та передбаченим законом заходом забезпечення позову у спорі про скасування наказу Мін’юсту. Крім того, формулювання заходу забезпечення позову «заборона вчинення реєстраційних дій шляхом зупинення дії відповідного наказу» також не відповідає жодному з передбачених законом заходів забезпечення позову.

З текстом постанови об’єднаної палати КГС ВС від 15 липня 2022 року у справі № 910/4445/21 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105636953.