Закон “Про медіацію” повернуто у Верховну раду України з підписом Президента

Цей Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Про це йдеться у картці вже закону “Про медіацію” на сайті Верховної ради України.

Відповідно до тексту Закону медіатор – це спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить медіацію.

А власне, медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.