Заперечення боржника щодо вимог заявника про його неплатоспроможність не можуть бути підтвердженням наявності спору про право

Наявність судового рішення, яке набрало законної сили на момент звернення ініціюючого кредитора до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, за відсутності доказів її погашення боржником, є підтвердженням вирішення спору про права судом у позовному порядку.

Положення КУзПБ не встановлюють обов’язку для ініціюючого кредитора
доводити те, що боржник у справі про банкрутство не має можливості виконати
майнові зобов’язання, строк яких настав. Доведення обставин можливості
виконати майнові зобов’язання, строк яких настав, покладено саме на боржника,
про що свідчить те, що боржник може надати підтвердження спроможності
виконати свої зобов’язання та погасити заборгованість (частина третя статті 39
КУзПБ). Відсутність відзиву боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, а також відсутність підтвердження боржником
спроможності виконати свої зобов’язання та погасити заборгованість не перешкоджають провадженню у справі. Покладення на ініціюючого кредитора
обов’язку доведення обставин можливості виконання боржником майнових
зобов’язань, строк яких настав, суперечить засадам змагальності сторін.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 16.06.2021 у справі No910/6210/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97783505.