Запити податкової. Судова практика: адвокат Людмила Звєрєва

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Запити податкової: судова практика”, Звєрєва Людмила, адвокат, радник Crowe Mikhailenko, член Палати податкових консультантів, експерт з господарського, трудового права та податкових спорів, розповіла про нормативні акти, які регулюють запити податкової служби на отримання інформації, акцентувала увагу на проведенні зустрічних звірок.

Нормативними актами, які регулюють направлення запитів податкової служби на отримання інформації та якими встановлено обов’язки платників податків та інших державних організацій і установ щодо надання відповіді на такі запити, є:

 • Податковий кодекс
 • Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженим постановою КМУ № 1245 від 27.12. 2010р.
 • Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної фіксальної служби зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю, завердженого наказом ДФСУ від 17. 07. 2015р. №511
 • Порядок проведення контролюючими органами зустрічних звірок, затверджених постановою КМУ № 1232 від 27.12. 2010р.

Податкові запити передбачені ст.73 Податкового кодексу, і в разі звернення клієнта, то найперше на що потрібно звернути увагу, то це на відповідність того листа який надійшов від податкової служби формальним ознакам, які передбачені безпосередньо в абзаці 1,2 пункту 73. 3 ст 73. А саме:

 • Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків з письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
 • Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:
 1. підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує
 2. перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати
 3. печатку контролюючого органу

Порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно пункту 73.5 Кодексу, з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.

Під час зустрічної звірки:

 • здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;
 • забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” у випадках, передбачених підпунктом 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.

Під час проведення зустрічної звірки з’ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Форма запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

За результатами зустрічних звірок складається довідка, що надається суб’єкту господарювання у десятиденний строк.

Повторне проведення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено.

Щодо строку відповіді, то платники податків відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено Податковим кодексом)

У разі проведення зустрічної звірки платники податків зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.

У разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим – п’ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.