Застосування строку позовної давності при стягненні сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість

Строк позовної давності щодо вимоги про стягнення сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість обмежується строком у 1095днів, який настає з дня отримання права на таке відшкодування

20 січня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області (правонаступником є Головне управління Державної податкової служби у Харківській області) на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 04липня2019року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 20 листопада 2019 року у справі No520/3210/19 (провадження NoК/9901/36127/19) за позовом Приватного підприємства «Трейдагроінвест» до Головного управління ДФС у Харківській області, Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області про визнання протиправною бездіяльності та стягнення бюджетної заборгованості.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач вважав узгодженими заявлені ним у податкових деклараціях з ПДВ за лютий 2015 року та за березень 2015 року суми бюджетного відшкодування за наслідками проведеної ГУ ДФС перевірки щодо достовірності заявлених до відшкодування сум. Водночас станом на дату звернення до суду з позовом ці суми податку не були відшкодовані, а у зв’язку із затримкою виплати узгодженої суми бюджетного відшкодування з ПДВ підлягає стягненню й пеня, нарахована на суму бюджетної заборгованості за період прострочення.Таке порушення права на отримання бюджетного відшкодування, на думку позивача, було зумовлене не виконанням відповідачем процедури щодо надання органу казначейства висновку про суму ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету.

Харківський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що платник податків виконав законодавчо визначені умови щодо реалізації права на отримання суми бюджетного відшкодування з ПДВ, а контролюючий орган протиправно не вчинив дій щодо надання відповідно го висновку органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував оскаржувані судові рішення й ухвалив нове рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог.

ОЦІНКА СУДУ

Право на отримання бюджетного відшкодування у платника ПДВ виникає щодо узгодженої суми бюджетного відшкодування. Закон установлює строк давності, за збігом якого вимоги щодо суми податкового зобов’язання, як не сплаченої, так і надміру сплаченої (такої, що підлягає відшкодуванню) припиняються в податковому правовідношенні.

Ураховуючи темпоральні межі права платника ПДВ на повернення бюджетного відшкодування, установлені пунктом 102.5 статті 102 Податкового кодексу України, заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених Податковим кодексом України, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування. Відповідне правозастосування стосується і суми бюджетного відшкодування ПДВ, оскільки за своєю сутністю вона є надміру сплаченою платником ПДВ сумою податку при придбанні товарів(послуг), у порівнянні з сумою податкових зобов’язань за податковий (звітний) період.

Неприйняття рішення контролюючим органом щодо заявлених позивачем сум бюджетного відшкодування, як і не проведення документальної позапланової перевірки, в терміни, установлені пунктами 200.10 та 200.11 статті 200 Податкового кодексу України, не виключає право такого платника на бюджетне відшкодування. Оскільки позивач подав податкові декларації в останній день граничного терміну подання податкової декларації з ПДВ, право на бюджетне відшкодування сум ПДВ, стягнення яких стосується позов, позивач отримав після спливу 30 календарних днів, упродовж яких контролюючий орган мав провести камеральну перевірку та прийняти відповідне рішення.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 20 січня 2021 року у справі No520/3210/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94264250.