Зміна черговості одержання права на спадкування та мирне вирішення спадкових спорів: адвокат Ганна Гаро

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Зміна черговості одержання права на спадкування та мирне вирішення спадкових спорів: коротко про головне та чому не все так просто”, Гаро Ганна,адвокат, сімейний медіатор, кандидат юридичних наук, Голова Комітету з сімейного права НААУ, керівник Центру сімейного права ВША НААУ, розповіла про особливості судового та договірного порядку поділу спільної сумісної власності чоловіка і жінки, які проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Спадкові відносини зародилися у цивільному праві дуже давно.Та не дивлячись на велику кількість досліджень у цій сфері, сьогодні в українському законодавстві існує багато колізій та проблем у правовому регулюванні зазначених відносин.

Однією з таких проблем є правове регулювання зміни черговості одержання права спадкування.

Відповідно до положень ст. 1258 ЦК України спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків зміни черговості одержання права спадкування.

Кожна черга – це визначене коло осіб, з урахуванням ступеня їх близькості спадкодавцеві, яке встановлене законом на підставі припущення про те, що спадкодавець залишив би своє майно найближчим родичам, членам сім`ї, утриманцям або іншим родичам до шостого ступеня споріднення.

Законодавством України передбачена можливість змінити черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування.

Відповідно до ч.2 ст. 1259 ЦК України, фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 30 травня 2019 року, підставами для задоволення такого позову є сукупність юридичних фактів, встановлених у судовому порядку:

  • здійснення опіки над спадкодавцем, тобто надання йому нематеріальних послуг;
  • матеріальне забезпечення спадкодавця;
  • надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, безпорадний стан спадкодавця.

При цьому, безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та піклування. Безпорадний стан повинен бути підтверджений відповідними записами в медичних документах.

Однак це потрібно доводити і на це потрібні відповідні медичні документи.

Постанова Верховного Суду від 11 грудня 2020 року визначає, що підставами для задоволення позову щодо зміни черговості одержання спадкоємцями за законом права на спадкування є сукупність наступних юридичних фактів, встановлених в судовому порядку:

  • ● здійснення опіки над спадкоємцем, тобто надання йому нематеріальних послуг (спілкування, поради та консультації, поздоровлення зі святами, тощо);
  • ● матеріальне забезпечення спадкодавця;
  • ● надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, тобто такої допомоги, яка має матеріалізоване вираження, – прибирання приміщення, приготування їжі, ремонт квартири;
  • ● тривалий час здійснення дій, визначених у пунктах 1-3;
  • ● безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час якого особа неспроможна самостійно забезпечувати свої потреби, викликаний похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом.

Доводити факт безпорадного стану тільки поясненнями позивача та свідків є недостатнім.

Безпорадний стан необхідно доказувати відповідними записами в медичних документах у разі існування спору.

Одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування може не будь-хто, а лише особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг!

Якщо особа, яка проживала з померлим однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, але не перебувала у шлюбі з померлим або в будь-якому іншому шлюбі, бажає одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, така особа, для початку, повинна встановити у судовому порядку факт її проживання однією сім’єю з померлим.