Знайомство з матеріалами кримінального провадження та формування Адвокатського досьє в справах про ДТП: адвокат Гриценко

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Знайомство з матеріалами кримінального провадження та формування Адвокатського досьє в справах про ДТП”, Гриценко Людмила, адвокат, медіатор, національний експерт Ради Європи, співзасновник ЮГ “Право”, розповіла що таке Адвокатське досьє та особливості його ведення в справах про ДТП.

Рішенням № 169 від 04.08.2017 «Питання ведення адвокатського досьє» Рада адвокатів України роз’яснила основні положення адвокатського досьє та затвердила Положення про адвокатське досьє.

 • Адвокатське досьє (АД) – певний обсяг документів, інформації які адвокат збирає, обробляє та використовує під час здійснення адвокатської діяльності
 • Вказана інформація, документи можуть бути як в паперовому, так і електронному вигляді, які можуть зберігатися на певних носіях інформації
 • Інформація, документи перебувають в розпорядженні адвоката і охоплюється поняттям адвокатської таємниці
 • Вести чи не вести АД – це право кожного адвоката. Відсутність АД не може слугувати підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
 • Наявність чи відсутність АД ніяким чином не пов’язані з якістю надання адвокатом правової допомоги
 • Необхідність та обсяг матеріалів, які можуть бути в АД визначаються адвокатом самостійно
 • Наявність чи відсутність АД не може використовуватись як засіб контролю за діяльністю адвоката, не може бути засобом перевірки та чи критерієм оцінки якості діяльності адвоката та чи якості обсягу наданої адвокатом правової допомоги
 • Адвокат має право в разі необхідності використовувати інформацію яка міститься в АД лише для захисту від претензій клієнта в суді чи КДКА, а також в інших випадках, з дотриманням вимог Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики та актів НААУ, РАУ.

Розділи Адвокатського досьє:

 • Титульний аркуш

Якщо це паперовий варіант, то обов’язково повинен бути підпис, що це конфеденційний документ, який становить адвокатську таємницю. Особи винні в розголошенні адвокатської таємниці, несуть відповідальність, згідно із ст.22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Бажано зазначити початок ведення досьє і його закінчення.

 • Договір та копія ордеру

Сюди входить договір про надання правової допомоги та інформація про виписані ордери.

 • Інформаційна картка

В цю картку заноситься інформація про клієнта (дата народження, контакти, адреса проживання, освіта, сімейний стан). А також дата реєстрації справи в суді, назва суду, склад колегії, номер справи, повноваження.

 • Згода

Тут зазначається згода на обробку персональних даних, та згода на розголошення інформації, яка містить лікарську таємницю.

 • Позиція клієнта

До цього розділу відносяться певні заяви клієнта: відмова від апеляційного оскарження, певні підтвердження, роз’яснення процесуальних справ.

 • План дій, заходів

В такому плані чітко визначені :

 • періодичність та обсяг інформування адвокатом клієнта про отриману ним інформацію;
 • спосіб комунікації зрозумілий обом сторонам та погоджений ними;
 • перелік та обсяг дій, які адвокату необхідно зробити в обумовлені з клієнтом строки;
 • погоджений з клієнтом графік зворотнього зв’язку;
 • Картка судової справи

Така картка містить інформацію про участь в судових засіданнях, відвідування СІЗО, відправлення заперечення на касаційну скаргу, про подані клопотання, тобто все важливе по справі.

 • Узагальнена інформація про справу

В цьому розділі розміщується інформація про направлення відзиву, заперечення іншими учасниками справи, реєстр дій, відомості про допущені процесуальні порушення, підстави дій для оскарження. Саме в цьому розділі велика інформація розміщується в табличках і об’єднана в одну логічну структуру.

 • Чек – листи

Чек – лист це певний перелік дій, задач, які необхідно виконати за певний період часу. Тому, в цьому розділі розміщується план дій адвоката перед кожним судовим засіданням, слідчою дією.

 • Аналітичні примітки та судова практика

Тут розміщуються правові висновки, практика ЕСПЛ, окремі думки.

 • Розписка про отримання, передачу документів

Саме тут розміщуються розписки про отримання оригіналів документів, а в подальшому з відмітками про їх повернення.

 • Гонорарна політика

Важлива частина адвокатського досьє – це обумовлена та погоджена сторонами вартість послуг та докази їх якісного та належного надання. Тут можуть бути окремі угоди про розмір гонорару, акти прийому – передачі наданих послуг.

Потрібно ще раз зазначити, що склад і наповнюваність досьє визначається самим адвокатом.