Адвокатам слід надати право отримувати за запитами інформацію, яка становить службову таємницю: проєкт № 9356

Адвокатам слід надати право отримувати за адвокатськими запитами інформацію, яка становить службову таємницю. Але за умов, що така інформація стосується виключно клієнта і від нього є письмова згода на це.

Комітет НААУ з питань законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності здійснив правовий аналіз проекту Закону України №9356 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту».

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Проектом пропонується:

1) посилити адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації на адвокатський запит та інші порушення його розгляду. Для цього збільшується санкція статті 212-3 (порушення права на інформацію та права на звернення) КУпАП – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (сьогодні – від двадцяти п’яти до п’ятдесяти);

2) доповнити коло суб’єктів, до яких адвокат може звертатися із запитом. До наявного переліку пропонується додати фізичних осіб – підприємців (статті 20, 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність);

3) скасувати необхідність додавати до адвокатського запиту посвідчену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (абз. другий ч. 1 статті 24 Закону);

4) уможливити отримання роз’яснень і консультацій від органів державної влади за запитом, коли надання таких роз’яснень і консультацій належить до компетенції органу державної влади, якому адресовано адвокатський запит. Сьогодні існує обмеження, що запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства (абз. третій ч. 1 статті 24 Закону);

5) надати можливість адвокату право отримувати конфіденційну інформацію щодо його клієнта за наявності письмового дозволу від клієнта (ч. 2 статті 24 Закону);

6) скоротити (з двадцяти до п’ятнадцяти днів) продовження строку розгляду адвокатського запиту, що стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Комітет повністю підтримує запропоновані зміни, вважає їх слушними та такими, що спрямовані на покращення реалізації права адвоката на адвокатський запит.

«Запропоновані зміни цілком відповідають потребам адвокатури, а тому вказаний законопроект має бути прийнято за основу у першому читанні, – вважають в Комітеті. – Водночас, у законопроекті варто розширити коло інформації, яку може отримати адвокат на адвокатський запит. Не претендуючи на отримання таємної інформації, вбачається необхідним надати адвокату право отримувати інформацію, яка становить службову таємницю, за умови, якщо така інформація стосується виключно клієнта адвоката і від клієнта є письмова згода на отримання такої інформації».

Нагадаємо, за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Раніше голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова зауважила, що ухвалення закону у редакції його проекту №9356 посилить ефективність використання адвокатського запиту під час надання професійної правничої допомоги. В кінцевому рахунку, такі зміни працюватимуть на захист прав громадян в Україні.

Висновок Комітету щодо проекту Закону № 9356 направлено Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.