Адвокатура направила зауваження та пропозиції до змін щодо вирішення проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження

НААУ направила до Верховної ради України зауваження та пропозиції до проєкту Закону України № 8083 від 28.09.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження».

Відповідний правовий аналіз документа здійснили комітети НААУ з цивільного права та процесу, з господарського права та процесу і адміністративного права та процесу.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Метою законопроєкту є вирішення проблеми надмірної тривалості цивільного, господарського та адміністративного провадження шляхом:

  • – вдосконалення інституту розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження;
  • – надання позивачу права подати заяву про повернення сплаченого судового збору з державного бюджету у разі порушення суддею встановлених строків розгляду справ;
  • – встановлення скороченого строку розгляду дисциплінарної справи стосовно безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Доцільність ухвалення цього законопроєкту прокоментував Голова Комітету з цивільного права та процесу НААУ Олег Простибоженко: «Мета, на досягнення якої спрямований законопроєкт, а це – стимулювання судів дотримуватися строків розгляду справи, безперечно, заслуговує на підтримку. Але, як це часто трапляється, пропонований законопроєктом шлях її досягнення недосконалий і половинчастий, а тому законопроєкт № 8083 доцільно підтримати лише у разі врахування висловлених НААУ зауважень і пропозицій».

Серед іншого, у позиції НААУ щодо законопроєкту зазначається, що для реалізації запропонованих у проєкті Закону змін у процесуальних кодексах мають бути прописані чіткі об’єктивні критерії затягування розгляду справи, що допускаються безпосередньо судом і не є наслідком дій/бездіяльності (у тому числі зловживання процесуальними правами) учасників справи або викликані дією/наслідками інших об’єктивних обставин.

Також НААУ вважає доцільними запропоновані зміни щодо можливості продовження строків спрощеного провадження до тридцяти днів за ініціативою сторони або самостійно судом.

Крім того, у НААУ дійшли думки, що підхід, за якого апеляційний перегляд справ здійснюється за замовчуванням без повідомлення учасників справи, суперечить праву на справедливий суд, складовою якого є право на відповідь (представлення своєї позиції в суді як усно, так і письмово). Тому доцільно урахувати пропозицію щодо можливості вказати в апеляційній скарзі повідомлення особи про розгляд справи у судовому засіданні за її відсутності.

З детальними зауваженнями та пропозиціями можна ознайомитися за посиланням.