Адвокатура вважає необхідним оновити національне законодавство відповідно до Стамбульської конвенції

НААУ направила до Верховної Ради України зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» (реєстр. № 8329 від 02.01.2023).

Відповідний правовий аналіз здійснено комітетами з питань гендерної політики та з сімейного права НААУ у відповідь на запит Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Метою законопроєкту № 8329 є приведення норм КУпАП та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, боротьбу із цим явищем та вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.

Доцільність ухвалення цього законопроєкту прокоментувала Голова Комітету з питань гендерної політики Тетяна Андріанова: “Ратифікація Україною Стамбульської конвенції є важливим кроком на шляху боротьби з насильством жінок, насильством у сім’ї. Але важливо не лише боротися з наслідками цих украй негативних явищ, а й запобігати їм. Для цього слід оновити національне правове законодавство та увідповіднити його до Стамбульської конвенції. Конвенція стимулює заохочувати повідомляти компетентні органи про акти насильства не лише безпосередніх свідків, а й тих, хто має обґрунтовані підстави вважати, що такий акт насильства може бути вчинено. Саме тому нам слід змінити відповідні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Також слід конкретизувати коло осіб домашнього насильства, що стане запорукою кращого розуміння суб’єктного складу правопорушення. Наприклад, колишні партнери не можуть вважатися членами сім’ї, але можуть бути суб’єктами/об’єктами домашнього насильства і, як наслідок, мають бути притягнуті до відповідальності. За чинним законодавством доведення домашнього насильства у такому випадку потребує справжньої доказової майстерності та неабиякої емоційної витривалості жертв насильства. А після внесення цих змін – процес доведення стане простішим, відтак – менш травматичним для жертв і більш результативним у контексті відповідальності для кривдників. Зло має бути покаране. Навіть якщо це зло з обличчям близької людини.”

З детальними зауваженнями та пропозиціями можна ознайомитися за посиланням.