Адвокати обговорили проблему визначення юрисдикції у різних видах спорів

Правильно визначена юрисдикція у різних видах спорів є основою для надання якісної правової допомоги.

Про це зазначила Голова Комітету з трудового права НААУ Вікторія Поліщук під час круглого столу на тему “Юрисдикційність спорів у судовій практиці”, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

За її словами, компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ, а також коло справ, які цей суд має право розглядати й вирішувати, називається юрисдикція, або підвідомчість. У ч. 3 ст. 124 Конституції визначено, що юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. Підвідомчість спору – правомочність прийняти до розгляду підвідомчий цьому органу спір, визначена законом. Якщо адвокат або громадяни звертаються до суду, який не є компетентним у розгляді спору, то відповідно настають наслідки, такі як відмова у відкритті провадження або вже відкрите провадження закривається у зв’язку з тим, що спір не підлягає розгляду в юрисдикції саме цього суду.

Зокрема, під час заходу обговорювалися питання щодо проблем із визначенням юрисдикції справ у сфері трудових правовідносин і публічної служби, припинення повноважень посадових осіб, корпоративних спорів, а також питання юрисдикції у земельних спорах.

Член Ради Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права, адвокат Ян Білоголовий розповів про аспекти судової практики, що стосуються юрисдикції земельних спорів і нерухомості. Зокрема, було звернуто увагу на спори щодо користування землями фермерського господарства, скасування рішень органів місцевого самоврядування з приводу розроблення проєктів землеустрою, скасування наказів Міністерства юстиції України та спори за участю державних реєстраторів.

Заступник Голови Комітету з трудового права, адвокатка Катерина Цвєткова розкрила особливості та юрисдикційність спорів щодо припинення повноважень посадових осіб. Спікер зауважила, що керівники підприємств перебувають з підприємствами одночасно в корпоративних і трудових відносинах, що зумовлює проблемні питання юрисдикції спорів про оскарження звільнення у зв’язку із припиненням повноважень. Так, у 2020 році Велика Палата Верховного Суду зробила узагальнюючий висновок про те, що вказані спори підлягають розгляду в порядку господарського судочинства, на відміну від інших трудових спорів, які розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Членкиня Ради Комітету з трудового права, адвокатка Наталія Кайда звернула увагу на критерії розмежування судової юрисдикції, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства. Таким чином, юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, а також на спори щодо призначення, проходження та припинення служби в органах місцевого самоврядування та спори, що виникають до, під час і після проведення виборів. Водночас адвокатка звернула увагу і на спори про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин і підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства: спори за участю органів місцевого самоврядування, органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, професійних спілок державної влади.

Членкиня Ради Комітету з господарського права та процесу, адвокатка Надія Тарасова розповіла про види корпоративних спорів і  зупинилася на необхідності детального підходу до визначення юрисдикції  при виникненні спорів з посадовими особами товариств, аудиторами та колишніми учасниками. Спікер навела судову практику із зазначених питань та поділилася власними рекомендаціями.

Член Ради Комітету з трудового права, адвокат Дмитро Навроцький під час своєї доповіді проаналізував практику Великої Палати Верховного Суду щодо розгляду спорів у сфері трудових правовідносин і публічної служби. Зокрема, зосередив увагу на проблемах, які виникають під час подання позову до суду та проблеми розмежування спірних правовідносин і помилкового їх віднесення саме до публічно-правових. Адвокат детально зупинився на практиці юрисдикції спорів, які виникають щодо звільнення помічника судді, як публічно-правового спору, практиці щодо звільнення голови профспілки, який належить до компетенції судів цивільної юрисдикції.

За результатами обговорення спікери дійшли єдиного висновку, що питання юрисдикції спорів завжди було спірним у судовій системі, особливо у сфері трудового права. Перш за все це пов’язано з тим, що трудове право охоплює у собі не лише відносини, що випливають з трудового договору, а й з імперативних норм, такі як праця державних службовців, прокурорів, суддів, поліцейських, дипломатів тощо. Отже, з метою напрацювання єдиної позиції щодо визначення юрисдикції того чи іншого спору учасники заходу прийняли рішення про необхідність розроблення методичних рекомендацій для адвокатів із цього проблемного питання.

Посилання на відеозапис круглого столу http://surl.li/eqgns

Посилання на презентації спікерів http://surl.li/eqgoy