Адвокати та судді визначали межі між реальністю і фіктивністю у господарських операціях: відео

Відповідно до правових висновків Верховного Суду будь-який договір, з якого виник спір, має бути перевірений судом на його дійсність. Проте в реальності виникає чимало проблем у питаннях встановлення достовірності документів при здійсненні господарських операцій.

Це питання стало предметом обговорення учасниками круглого столу на тему «Здійснення господарських операцій: межа реальності та фіктивності», який відбувся напередодні Дня адміністративної юстиції та Дня податківця України. Захід організований Національною асоціацією адвокатів України та Всеукраїнською асоціацією адміністративних суддів.

Про це повідомляє НААУ.

В обговоренні взяли участь стейкхолдери податкових правовідносин в Україні, які найчастіше стикаються з питаннями дійсності, недійсності та оспорюваності господарських правочинів і відповідно господарських операцій: адвокати, судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, працівники Державної податкової служби України, працівники секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, представники підприємницьких кіл, провідні науковці Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук України.

Модерували захід суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Віце-Президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів Наталія Блажівська та заступник голови Комітету НААУ з питань митного і податкового права Дмитро Юровський.

Захід відкрили голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів Олександр Пасенюк і секретар судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, заслужений юрист України Раїса Ханова. https://www.youtube.com/embed/HKk0Wg-kjvE

У вступному слові голова НААУ, РАУ зазначила, що питання, якому присвячений круглий стіл, було і залишається нагальним для правників, адже всі добре пам’ятають практику податкових органів десятирічної давнини щодо т. з. «нікчемів» та практику органів прокуратури з оскарження господарських договорів, укладених державними та комунальними підприємствами, установами. Відповідно до чинних правових висновків Верховного Суду будь-який договір, з якого виник спір, має бути перевірений судом на його дійсність. Але уважно слідкуючи за останніми тенденціями, які виникають у зв’язку з євроінтеграційними процесами в Україні, судова практика іноземних судів щодо застосування концепції подається як «превалювання економічної сутності над юридичною формою господарських операцій», підкреслила Лідія Ізовітова.

Раїса Ханова виступила зі спеціальною доповіддю на тему «Критерії оцінки реальності господарських операцій під час вирішення податкових спорів», де надала вичерпну оцінку критеріям реальності господарських операцій при вирішенні податкових спорів адміністративними судами через призму актуальних правових висновків Верховного Суду. Звернула увагу на необхідність оцінки господарської операції через призму Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та зауважила про розроблені ДПС України власні методичні рекомендації щодо відображення в актах перевірки нереальних господарських операцій.

Круглий стіл проводився у форматі двох сесій.

Під час першої сесії голова Комітету НААУ з питань митного і податкового права Яків Воронін у доповіді «Реальність та фіктивність: судові доктрини проти податкового законодавства» звернув увагу на необхідність врахування стратегій здійснення господарської діяльності та прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання в умовах ведення підприємницької діяльності під час війни та дії воєнного стану. Адвокат також звернув увагу на практику Касаційного адміністративного суду та Великої Палати Верховного Суду в частині необхідності доведення саме податковим органом фіктивності господарських операцій.

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Олендер виступив із доповіддю «Застосування концепції вини у податкових відносинах», де зазначив про новели викладення концептуальних засади вини платника податків. Доповідач також зупинився на судовій практиці Касаційного адміністративного суду щодо доведення вини платника податків у податкових правовідносинах.

Заступниця голови Ради адвокатів Рівненської області Алла Філатова під час доповіді «Особливості доказування реальності господарських операцій – стратегія і тактика захисту» розповіла про практичні аспекти у підготовленні до представництва у справах з елементом реальності (фіктивності) господарських операцій, звернула увагу на докази, які доводять реальність господарських операцій, порядок їх збирання, оформлення та подання до суду.

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Микола Гімон у доповіді «Критерії прийнятності касаційної скарги на судові рішення у податкових спорах щодо реальності господарських операцій» навів статистичні показники Касаційного адміністративного суду в частині відкриття провадження та відмови у відкритті провадження за поданими учасниками справ касаційними скаргами у податкових справах. Крім того, суддя надав практичні рекомендації учасникам справ щодо підготовлення касаційних скарг, з урахуванням встановлених Кодексом адміністративного судочинства України вимог допуску касаційних справ до провадження касаційним адміністративним судом, так щоб скарга визнавалася Касаційним адміністративним судом прийнятною і провадження за нею було відкрито.

Секретар Ради адвокатів України Ігор Колесников під час доповіді «Критика концепції превалювання економічної сутності операції над юридичною формою» звернув увагу на почастішання застосування у податковому праві правового принципу ділової мети та принципу превалювання економічної сутності господарської операції над юридичною формою. Адвокат звернув увагу на сучасні філософські доктрини та великий вплив суб’єктивізму при застосуванні таких правових інститутів, який вимагає великої обережності від суб’єкта правозастосування.

Під час другої сесії професор, перший проректор Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко та викладач кафедри податкового права цього університету Сергій Брояков виступили із доповіддю «Проблема реальності та фіктивності господарських операцій на межі галузевого регулювання», у якій звернули увагу на необхідність комплексності застосування законодавства та на проблемі наслідків фіктивності правочинів – застосовувати чи ні санкції за такі дії. Доповідачі зазначили, що стабільність судової практики у такій категорії справ є вкрай необхідною для дотримання принципу правової визначеності як інтегративного складника верховенства права.

Заступник директора Департаменту правового забезпечення ДПС України Сергій Федоров у доповіді «Особливості супроводження податкових спорів» звернув увагу на методології податкового органу при проведенні перевірок: дослідження первинних документів і відображення господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку. За його словами, у кожній господарській операції платник податку зобов’язаний проявляти обачність при виборі контрагента, та несе повну відповідальність за укладання як договорів, так і складення первинних документів.

Президент Асоціації платників податків України, віце-президент Європейської асоціації платників податків (European Taxpayers Association), надзвичайний і повноважний посол Грігол Катамадзе під час доповіді «Фіскальна безпека суб’єктів підприємництва в умовах війни та повоєнному відновленні» зазначив, що перемогти у триваючій в Україні війні без функціонування бізнесу неможливо, адже сплата податків і наповнення бюджетів – це на сьогодні надважливо: «Замість підтримки бізнесу ми бачимо тільки тиск на нього, а подеколи за найменшої підозри розглядають суб’єкта господарювання, як «злочинця». З огляду на це настає момент дії верховенства права». Грігол Катамадзе зауважив, що фіскальна безпека суб’єктів підприємництва в умовах війни та повоєнного відновлення є однією з актуальних тем сьогодення та презентував результати соціологічного дослідження «Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в умовах війни та повоєнного відновлення», проведеного у грудні 2022 – січні 2023 року командою експертів з Асоціації платників податків України та науковців з Кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Член Науково-консультативної ради Верховного Суду, керівник НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України Антон Монаєнко виступив із доповіддю «Практика Суду ЄС та Верховного Суду щодо підтвердження реальності господарських операцій: порівняльний аспект», у якій звернув увагу на проблеми подвійного оподаткування, агресивного податкового планування, розмивання податкової бази, переміщення прибутків з низькими податками в контексті роботи Європейського суду справедливості. Велика Палата ВС у березні 2019 року зазначила, що правові позиції Європейського суду справедливості можуть застосовуватися адміністративними судами для аргументації власних правових позицій і рішень. Також доповідач зауважив про податкове регулювання ЄС через призму директив ЄС: про материнські компанії, про злиття, про проценти.

Заступниця керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики Віта Форсюк у доповіді «Запровадження  GAAR – перспективи та виклики» зауважила, що Європейське загальне правило протидії ухиленню від сплати податків призначено для застосування до всіх типів операцій, всіх платників і всіх видів податкових платежів. Метою зазначеного правила є перешкоджання та запобігання ухиленню від оподаткування ще до того, як це станеться, а не після цього. Податкові органи ЄС користуються таким правилом для відмови платнику податків від застосування податкових пільг у разі спрямованості його дій на зловживання правами з метою уникнення від оподаткування. Зазначені принципи відрізняються від відомого принципу SAAR (спеціальних правил проти ухилення від сплати податків) – що є рефлексією на минулі події. Тобто GAAR є про-активним підходом, на відміну від SAAR, яке є реактивним підходом.

Учасники круглого столу розкрили та проаналізувати всі аспекти реальності господарських операцій і доведення фіктивності через призму судової практики Касаційного адміністративного суду, а також розглянули новітні тенденції щодо цього питання у Європейському Союзі. Також зазначили, що податкова інспекція має перетворитися на сервісний орган фінансових інспекторів, що зменшить напруження та антагоністичні настрої у взаємовідносинах між податковою, платниками податків та судом.