Анонсований законопроєкт внесений у ВРУ з унікальним способом “відновлення” неконституційних норм

На сайті Верховної ради України з’явився Проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу України, який анонсувався Дмитром Разумковим раніше.

Верховна Рада України, зважаючи на Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, а також низку антикорупційних міжнародних договорів України, що згідно з Конституцією України є частиною національного законодавства України, зокрема Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції, ратифіковану Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V, Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією, ратифіковану Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V, Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією, ратифіковану Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-ІV,

наголошуючи на незворотності євроінтеграційних процесів в Україні, серед яких боротьба з корупцією є одним з пріоритетних завдань,

враховуючи, що боротьба з корупцією є одним з ключових прагнень Українського народу, відображеним у програмах значної частини політичних сил, які сформували депутатські фракції у поточному скликанні Верховної Ради України,

з огляду на підтримку громадянським суспільством здійснюваної в Україні антикорупційної реформи,

приймає цей Закон для усунення стану правової невизначеності у сфері запобігання і боротьби з корупцією, що виник у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України, оскільки такий стан несумісний з принципом верховенства права (стаття 8 Конституції України).

Стаття 1. Відновити з дня набрання чинності цим Законом дію пунктів 6, 8 частини першої статті 11, пунктів 1, 2, 6–101, 12, 121 частини першої, частин другої – п’ятої статті 12, частини другої статті 13, частини другої статті 131, статті 35, абзаців другого, третього частини першої статті 47, статей 48–51, частин другої, третьої статті 52, статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII, а також статті 3661 Кримінального кодексу України в редакціях зазначених положень, що діяли станом на 27 жовтня 2020 року.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, спрямовані на врегулювання окремих  питань, що порушені в рішенні Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України.

Картка законопроєкту за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70306