Апеляційний суд має мотивувати поновлення строку на апеляційне оскарження: КЦС ВС

Авіаперевізник – відповідач у справі про захист прав споживачів оскаржив в апеляційному порядку рішення місцевого суду від 2 грудня 2015 року про стягнення з нього на користь позивача вартості повернених квитків, при цьому подав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Після залишення справи без руху через несплату судового збору та незазначення поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження відповідач надав на вимогу суду документ про сплату судового збору та у клопотанні вказав, що відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини особа не може бути позбавлена доступу до правосуддя, тому строк на апеляційне оскарження пропущено з поважних причин. Жодних інших причин пропуску строку на апеляційне оскарження не зазначено.  

Апеляційний суд при поновленні у квітні 2016 року строку на апеляційне оскарження вказав, що «причина для поновлення процесуального строку обґрунтована та підлягає задоволенню», розглянув справу й задовольнив апеляційну скаргу авіаперевізника.

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду скасував ухвалу апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження та рішення апеляційного суду і передав справу до апеляційного суду для розгляду зі стадії відкриття апеляційного провадження.

ОП КЦС ВС зробила такі висновки про правильне застосування норм права.

Апеляційний суд при вирішенні питання про поновлення строку на апеляційне оскарження має мотивувати свій висновок про наявність поважних причин на поновлення строку на апеляційне оскарження. Сама собою вказівка про те, що є поважні причини для поновлення строку для апеляційного оскарження, не є належним мотивуванням поновлення строку на апеляційне оскарження. Безпідставне поновлення строку на оскарження судового рішення, що набрало законної сили, зокрема у разі вказівки тільки про наявність поважних причин, є порушенням вимог ст. 6 Конвенції. Вказане процесуальне порушення є самостійною підставою для скасування як оскарженого судового рішення апеляційного суду, так і ухвали апеляційного суду про поновлення строку на апеляційне оскарження і відкриття апеляційного провадження та направлення справи до апеляційного суду зі стадії відкриття апеляційного провадження.

Постанова Верховного Суду від 14 грудня 2020 року у справі № 521/2816/15-ц (провадження № 61-14230сво18) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/93564591.