Апеляційний суд за наявності підстав має процесуальні повноваження для постановлення ухвал, які не вирішують справи по суті

Позиція суду апеляційної інстанцій: за ухвалою апеляційного суду доведено
до відома голови та керівника апарату місцевого суду про порушення вимог закону суддею ОСОБА_1 та працівниками апарату вказаного суду під час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК, з метою їх недопущення в майбутньому та вжиття із цього приводу відповідних заходів. Окрім цього, доведено до відома ВРП про вказані порушення вимог закону суддею ОСОБА_1 з метою вирішення питання про притягнення її до встановленої законом відповідальності.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП: необхідність відступити
від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах,
викладеного в раніше ухвалених рішеннях ВС щодо можливості постановлення
судами ухвал, подібних до окремих ухвал, що були передбачені ст. 23-2 КПК 1960 р., які не вирішують справу по суті, однак звертають увагу уповноважених органів
на встановлені у справі факти порушення закону і вимагають вжиття відповідних
заходів.

Позиція ОП: ухвалу апеляційного суду залишено без зміни.

Обґрунтування позиції ОП: при розгляді колегією суддів апеляційного суду даного кримінального провадження було встановлено, що обвинуваченому
ОСОБА_2 вручено два вироки місцевого суду від 05.04.19 та від 08.04.2019,
які прошиті, скріплені мокрою печаткою місцевого суду та підписом судді
ОСОБА_1. При цьому вони стосуються одних і тих же фактичних обставин
кримінального провадження, однак є протилежними за змістом та правовими
наслідками.

Зокрема, за вироком місцевого суду від 05.04.2019 ОСОБА_2 визнаний винуватим у спричиненні потерпілому ОСОБА_4 при перевищенні меж необхідної
оборони тілесних ушкоджень, що потягнули смерть останнього, та засуджений
за ст. 124 КК до покарання у виді обмеження волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та ряду вимог до його поведінки. Вказаний вирок від 05.04.2019 вручений обвинуваченому ОСОБА_2 та знаходиться в матеріалах його особової справи.

У той же час у матеріалах кримінального провадження наявний вирок
місцевого суду від 08.08.2019, яким ОСОБА_2 визнано винуватим у спричиненні
потерпілому ОСОБА_4 тілесних ушкоджень, що потягнули смерть останнього,
та засуджено за ч. 2 ст. 121 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді
позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців.

акож судом апеляційної інстанції встановлено, що з матеріалів кримінального
провадження, зокрема журналів судового засідання та технічних засобів
фіксування кримінального провадження, частина яких (13 судових засідань)
відсутні, неможливо зробити жодного висновку, які ж фактичні обставини
справи були встановлені.

Більше того, як установлено в процесі апеляційного розгляду, з березня
2019 р. участь у даному кримінальному провадженні як секретар судового засідання брала ОСОБА_5, вона ж зазначена секретарем судового засідання у вироку місцевого суду від 08.04.2019.

Однак у журналі судового засідання від 05.04.2019 як секретар судового
засідання зазначена ОСОБА_6, яка участі у вказаному судовому засіданні не брала, але зазначена у вироку місцевого суду від 05.04.2019.

З урахуванням викладеного апеляційний суд дійшов висновку, що при розгляді
кримінального провадження в порядку апеляційної процедури були встановлені
численні порушення вимог кримінального процесуального законодавства головуючою у провадженні – суддею ОСОБА_1 та вкрай низькопрофесійні дії працівників апарату місцевого суду, пряме ігнорування останніми своїх посадових обов’язків і вимог закону, які потребують відповідного реагування.

Згідно з приписами ст. 106 Закону «Про судоустрій і статус суддів» умисне
або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні
судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків, може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді.

Колегія суддів ОП вважає, що суд апеляційної інстанції мав процесуальні
повноваження для постановлення оскаржуваної ухвали та обґрунтовано повідомив ВРП про встановлені ним обставини, які можуть слугувати підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Відповідне рішення апеляційного суду достатньо вмотивоване й ґрунтується на даних, які були предметом перевірки суду апеляційної інстанції.

Перевірка викладених в ухвалі апеляційного суду фактів порушення вимог
кримінального процесуального законодавства та вирішення питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді, відповідно до вимог ст. 108 Закону «Про судоустрій і статус суддів», належить до повноважень ВРП, тому посилання судді ОСОБА_1 на Акт службового розслідування від 14.11.2019 є безпідставним.

Висновок: згідно з приписами статей 369, 418 КПК суд апеляційної інстанції
за наявності відповідних підстав має процесуальні повноваження для постановлення ухвал, які не вирішують справи по суті, однак звертають увагу уповноважених органів на встановлені у кримінальному провадженні факти порушення закону, які потребують вжиття належних заходів реагування.

Детальніше з текстом постанови ОП від 14.06.2021 у справі No 686/9636/18 (провадження No 51-6276кмо19) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771973