Асоціація розвитку суддівського самоврядування України звернулась до Зеленського щодо недофінансування судової гілки влади

Відкрите звернення Асоціації розвитку суддівського самоврядування України до Президента України Володимира Зеленського щодо недофінансування судової гілки влади.

Шановний пане Президенте України!

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року (далі – Конвенція), визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до п.п. 33, 35 Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам – членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки, ухвалених Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року на 1098 засіданні заступників міністрів, зазначено, що кожна держава повинна виділяти судам достатньо ресурсів, приміщень та устаткування, щоб вони могли функціонувати відповідно до стандартів, викладених у статті 6 Конвенції, а також щоб судді могли ефективно працювати. У судах має працювати достатня кількість суддів та кваліфікований допоміжний персонал.

Однією з основоположних засад діяльності органів судової влади є встановлений у частині першій статті 129 Конституції України принцип незалежності суддів при здійсненні правосуддя. Незалежність суддів є засобом забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист, закріпленого частиною першою статті 55 Конституції України. В Основному Законі України незалежність, як складова конституційного статусу судді та його професійної діяльності, забезпечується, зокрема, державним фінансуванням та належними умовами для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною першою статті 130 Конституції України передбачено обов’язок держави забезпечити фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. Для цього у Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Отже, є очевидним, що незалежність суддів, публічний розгляд справ упродовж розумного строку досягається, в тому числі, гарантованим фінансуванням потреб судочинства та забезпеченням судів кваліфікованим персоналом.

Відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на апарат суду покладено завдання організаційного забезпечення роботи суду, при цьому окремі працівники виконують процесуальні функції при відправленні правосуддя. Так, відповідно до положень процесуальних кодексів, секретар судових засідань забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції, ведення протоколу судового засідання, оформлення матеріалів справи, а помічник судді – здійснює підготовку та організаційне забезпечення судового процесу. Не менш важливі функції під час розгляду справ у суді виконують також інші працівники апарату суду. Слід наголосити, що для виконання цих завдань, працівники апарату систематично проходять навчання, освоюють спеціальне програмне забезпечення і більшість із посад апарату судів потребують кваліфікації правника не нижче бакалавра.

Таким чином, без апарату суду судді не мають змоги здійснювати правосуддя.

В той же час, критичне недофінансування судової гілки влади у 2020 році і повторення ситуації вже на початку 2021 року стали черговим випробуванням для судової гілки влади, оскільки в судах не вистачає коштів не лише на відправлення судових повісток та копій судових рішень учасникам процесів, а й на оплату праці працівників апарату судів.

Нагадаємо, що у Законі України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” для Державної судової адміністрації України, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2021 рік, передбачено видатки в обсязі 15,65 млрд грн (із них 2,5 млрд грн планові показники спеціального фонду державного бюджету), що менше показників минулого року на 46,6 млн грн, і це забезпечує потреби судової влади у фінансових ресурсах лише на 38,4%. Це найнижчий показник в період з 2011 року. Виходячи з вказаних показників державного бюджету, у 2021 році суддівською винагородою мали бути забезпечені лише 5 245 суддів, при прогнозованій чисельності – 5 413, та 22 287 працівників апаратів судів з середньою заробітною платою 9 637 грн (на рівні обов’язкових виплат), при фактичній чисельності – 25 047 осіб. В той же час, з початку року працівники апаратів судів отримали значно менші заробітні плати від запланованих і за даними Державної судової адміністрації України середня заробітна плата працівників апаратів судів становить всього – 7986 грн. Для порівняння: у 2019 році середня заробітна плата працівника апарату становила близько 18 тис грн, у 2020 році – 13,5 тис грн. При цьому, заробітна плата секретаря судових засідань суду першої інстанції, де найбільше навантаження, без стажу роботи з врахуванням податків становить близько 4500 грн, а помічника судді – 10 000 грн.

Звертаємо увагу, що за даними Державної судової адміністрації України на 01.01.2021 року із передбачених 7039 посад суддів, правосуддя здійснюють лише 4785 суддів, а з 17018 посад державних службовців апаратів судів, заповненими були лише 15 365 посад, а також із 6904 працівників патронатної служби (помічники суддів) заповненими є 6108 посад.

Істотне обмеження фінансування заробітної плати призвело до масових звільнень працівників апаратів судів. Слід наголосити, що з початку року в окремих судах звільнилися одночасно 15-20 працівників апаратів судів. За даними колективів судів, з початку року через різке зниження оплати праці звільнилося понад 200 працівників апаратів судів, і звільнення будуть тривати. Це досвідчені, кваліфіковані, відповідальні працівники, а щоб підготувати їм заміну потрібні не місяці, а роки. І хто погодиться у нинішніх умовах з вищою юридичною освітою йти працювати на повну зайнятість на зарплату у 5000 грн?

Тому зовсім незрозумілими є заклики керівників Міністерства фінансів України звільняти працівників апаратів судів, у яких не заповнені посади суддів, оскільки це, як мінімум, – непрофесійно і є відвертим втручанням виконавчої гілки влади у судову, що протирічить конституційному принципу розподілу державної влади.

Не профінансовані на потрібному рівні й інші видатки споживання (витрати на поштові марки, придбання паперу, оплату послуг маркувальних машин, виплату винагороди присяжним та інше), які забезпечені в 2021 році лише на 29 % і становлять 447,6 млн грн при потребі 1,511 млрд грн.

Слід зауважити, що відсутність у судовій гілці влади більше третини суддів, звільнення значної частини працівників апаратів судів, відсутність коштів на забезпечення відправлення правосуддя призведе до недотримання державою гарантованого статтею 55 Конституції України права громадян на доступ до правосуддя, порушення процесуальних строків розгляду справ суддями. Колапс у судовій гілці влади лише посилюється.

До Асоціації надходять звернення колективів судів з приводу критичної ситуації, що склалася унаслідок різкого обмеження заробітної плати працівників апаратів судів, окремі з них оприлюднюють у соціальних мережах платіжні відомості, які підтверджують отримання мізерної заробітної плати.

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України закликає Президента України, як гаранта Конституції України, дати доручення Прем’єр-міністру України негайно відшукати кошти для забезпечення дотримання конституційних гарантій незалежності суддів і виконання зобов’язань держави, встановлених частиною першою статті 130 Конституції України, щодо забезпечення фінансування належних умов для функціонування судів і діяльності суддів, в тому числі, відновлення оплати праці працівників апаратів судів на рівні 2019 року.