Авторське право для ІТ: керівниця практики інтелектуальної власності Redcliffe Partners Марія Коваль

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури, на тему “День інтелектуальної власності «IP-Day: Ітіндустрія”, Коваль Марія, радниця, керівниця практики інтелектуальної власності Redcliffe Partners, арбітр по доменних спорах центру з арбітражу і посередництва ВОІВ, розповіла про авторське право для ІТ.

Основні характеристики авторського права:

 • Охороняє форму (текстова, графічна, кольорова, об’єктна), але не зміст
 • Авторське право поширюється як на цілий твір, так і на його частину, якщо така частина може використовуватись самостійно
 • Захист не поширюється на будь які теорії, ідеї, принципи, методи, процедури, процеси, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені у творі
 • Не вимагається обов’язкової державної реєстрації та «автоматично» поширюється на будь- який твір на території майже всього світу
 • Діє за життя автора, а також 70 років після його смерті

Об’єктами авторського права в ІТ є:

 • комп’ютерні програми (охороняються як літературні твори)
 • бази даних
 • музичні твори з текстом і без тексту (наприклад, як складова частина відеоігри)
 • аудіовізуальні твори (наприклад, як складова частина відеоігри)
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії
 • твори образотворчого мистецтва (наприклад, оригінальний дизайн чи інтерфейс програми)

Авторські права поділяються на :

Особисті немайнові права автора

• Вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо

• Забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом

• Вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання

• Вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

Потрібно зауважити, що немайнові права автора потрібно зазначати в договорі, в тих особливостях в яких хочуть обидві сторони.

Виключні майнові авторські права

 • Право на використання твору
 • Виключне право дозволяти використання твору
 • Право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі, забороняти таке використання
 • Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом

Виключні майнові авторські права можуть бути передані іншим особам.

Майнові авторські права при передачі або при наданні дозволу на використання твору, які не зазначені в договорі вважаються такими, що не надані.

Щодо договорів в сфері авторського права, що існують відповідно до законодавства України, то в разі трудових відносин це:

 • Трудові договори (контракти)
 • Угоди про розподіл майнових прав

Якщо це цивільні відносини, то це:

 • Ліцензійні договори
 • Ліцензії
 • Договори про відчуження (передачу) майнових прав
 • Договори замовлення
 • Авторські договори про передачу виключного або невиключного права на використання творів
 • Інші договори (наприклад, змішані договори)

Кількість таких договорів законодавець не обмежує.

При укладанні договору в сфері авторського права, необхідно в розділі про інтелектуальну власність і ІТ все чітко прописати,саме те , що стосується авторського права, правильно назвати договір і укладати його лише в письмовому вигляді.