Чи є ДСНС правоохоронним органом, а співробітник цієї служби – правоохоронцем: постанова ВП ВС

До правоохоронних органів слід відносити органи державної влади, визначені в законах України як правоохоронні чи такі, що здійснюють закріплену за ними на законодавчому рівні правоохоронну функцію.

При вирішенні питання про те, чи є особа працівником правоохоронного органу, необхідно виходити із системного аналізу положень Конституції України, КК України, КПК України, КУпАП, нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус того чи іншого органу державної влади, з яким особа перебуває у трудових чи службових відносинах; повноважень працівника згідно з його посадовою інструкцією, які передбачають реалізацію правоохоронної функції, зокрема вжиття визначених законом превентивних заходів і заходів примусу, а також заходів, передбачених кримінальним процесуальним законодавством і законодавством про адміністративні правопорушення; законодавства про пенсійне забезпечення відповідної категорії працівника.

На це звернула увагу Велика Палата Верховного Суду у справі, в якій постало питання, чи є Державна служба України з надзвичайних ситуацій правоохоронним органом, а співробітник цієї служби – правоохоронцем.

Як зазначено у вироку, головний інспектор ГУ ДСНС, майор служби цивільного захисту під час конфлікту з лейтенантом тієї ж служби заподіяв йому легкі тілесні ушкодження.

Суд першої інстанції визнав майора винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, призначив покарання у вигляді громадських робіт та звільнив від відбування цього покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Ці судові рішення оскаржив і засуджений, і прокурор. При цьому сторона обвинувачення стверджувала, що засуджений є працівником правоохоронного органу, а тому його дії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Велика Палата ВС скасувала ухвалу апеляційного суду і направила справу на новий апеляційний розгляд, виснувавши, що в КК України не розмежовано поняття «працівник правоохоронного органу» та «працівник ДСНС», а тому положення ч. 2 ст. 365 КК України підлягають застосуванню при кваліфікації дій працівника ДСНС як працівника правоохоронного органу.

При цьому Велика Палата ВС звернула увагу на те, що під час тлумачення поняття «правоохоронний орган» може бути використане положення абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», але лише в частині правоохоронної функції, яка реалізується шляхом правозастосування.

При віднесенні того чи іншого органу влади до правоохоронних органів потрібно звернути увагу на визначення відповідного органу в спеціальному нормативно-правовому акті, що регламентує його правовий статус, та на повноваження, які цей орган здійснює.

До ознак, що характеризують працівників правоохоронних органів, слід віднести такі: вони перебувають у трудових чи службових відносинах з правоохоронними органами; за характером посади, яку обіймають, виконують правоохоронну функцію.

ДСНС як центральний орган виконавчої влади реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, а посадові особи ДСНС відповідно до визначеного законом правового статусу здійснюють правоохоронну функцію.

Водночас Велика Палата ВС зауважила, що суб’єктами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 КК України, не можуть бути технічні працівники органів, зазначених в абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Постанова ВП ВС від 30 серпня 2023 року у справі № 633/195/17 (провадження № 13-39кс23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/113396900.