Чи можуть вважатися порушенням норм процесуального права дії суду щодо зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи?

Згідно з п. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи; з питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України передбачено, що провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 2 ч. 1 ст. 228 цього Кодексу – на час проведення експертизи.

Зупинення провадження у справі – це тимчасове і повне припинення всіх процесуальних дій у справі, зумовлене настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому процесу і щодо яких невідомо, коли їх може бути усунуто.

Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, зумовленим неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Отже, дії суду щодо зупинення провадження у справі на час проведення експертизи не можуть вважатися порушенням норм процесуального
права, наслідком якого є скасування відповідного судового акта.

Постанова КГС ВС від 09.12.2020 у справі No 910/15715/19
http://reyestr.court.gov.ua/Review/93399199