Для країни поставлено на карту більше, ніж мільярди євро фінансової підтримки: Венеційська комісія про судову реформу

Про це повідомляється у висновку до Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування №3711, зареєстрованим у Верховній раді України 22 червня 2020р.

Венеційська Комісія зазначила, що усвідомлює надзвичайну актуальність ситуації. Так, під час віртуальних зустрічей один співрозмовник описав ситуацію як «глибоку кризу», тоді як інші співрозмовники заявили, що країна «перебуває на роздоріжжі» і що судова реформа є найважливішою з усіх реформ в Україні.

У висновку констатували, що для країни поставлено на карту більше, ніж мільярди євро фінансової підтримки.

Висновок до Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування №3711 за посиланням: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)022-e