Does a company need articles of association або про значення статуту компанії: адвокат Салатин Ходжалиєва

Що таке Articles оf Association за законодавством Великобританії, які його ключові положення, як тлумачиться цей термін, та які його правові аналоги в інших юрисдикціях, відмінності між Articles оf Association та Memorandum оf Association, а також відмінності між Articles оf Association та Shareholders’ Agreement: про ці та інші аспекти роботи правників із статутами розповіла адвокат Салатин Ходжалиєва під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів, який відбувся в Вищій школі адвокатури НААУ.

Лектор розпочала захід із розкриття поняття Articles оf Association за законодавством Великобританії. У доповіді зазначено, що відповідно до Закону про компанії (Companies Act 2006), Articles оf Association є статутом компанії. Згідно із вказаним Законом, статут є обов’язковим документом, який має бути в кожної компанії:

Section 18 (1) of Companies Act 2006Абзац 1 статті 18 Закону про компанії 2006
A company must have articles of association prescribing regulations for the company.Компанія повинна мати статут, що встановлює правила компанії.

Термін Articles оf Association в значенні статуту використовується не тільки в Великобританії, але й в Австралії, а також стосовно статутів певних видів компаній в ОАЕ. У США статут називають Bylaws або Charter залежно від юрисдикції певного штату. Примітно, що у Великобританії Byelaws вживається в іншому значенні: це місцеві регуляторні акти, які приймаються місцевими радами, які мають відповідні повноваження; такі акти, як правило, супроводжуються штрафами чи покараннями за недотримання.

Лектор звернула увагу слухачів, що у Великобританії існує два основних типи статутів:

  1. Bespoke (Tailor-Made) ArticlesofAssociation – статут, розроблений під потреби конкретної компанії, не шаблонний та не модельний документ;
  2. ModelArticlesofAssociation– модельний статут, текст якого згідно до статті 19 Закону про компанії 2006 укладається Державним секретарем. На урядовому сайті https://www.gov.uk можна віднайти модельні статути залежно від типу компанії.

Під час заходу лектор зауважила, що до 2006 року діяв Закон про компанії 1985 року, згідно із яким, основним конституційним документом компанії у Великобританії був установчий договір – Memorandum of Association. Відповідно до положень закону в редакції 1985 року установчий договір обов’язково мав містити відомості про види діяльності компаній та мету її створення (company’s objects and purpose), а також інформацію про статутний капітал (authorised share capital). З прийняттям Закону про компанії в новій редакції (2006) Memorandum of Association, як установчий договір, став відігравати лише функцію документа, в якому фіксувався факт створення компанії учасниками, при чому, як вказують деякі правники наразі цей документ є «історичним знімком» (“historical snapshot”).

Для розуміння значення установчого договору в чинному законодавстві Великобританії Салатин Ходжалиєва навела цитату із Закону про компанії 2006 (стаття 8):

A memorandum of association is a memorandum stating that the subscribers —

(a) wish to form a company under this Act, and

(b) agree to become members of the company and, in the case of a company that is to have a share capital, to take at least one share each.

(2) The memorandum must be in the prescribed form and must be authenticated by each subscriber”.

Протягом заходу лектор приділила неабияку увагу розмежуванню понять Articles оf Association (далі – AoA, статут) та Shareholders’ Agreement (далі – SHA: корпоративний договір або угода акціонерів). Вказані документи хоча й застосовуються в сфері корпоративного права, однак суттєво відрізняються. Лектор навела такі відмінності:

  1. AoA – це завжди публічний документ (його можна переглянути в Companies House, орган державної реєстрації в Великобританії), тоді як SHA є приватним договором між учасниками/акціонерами, який не потрібно публічно, за межами компанії, якщо компанія сама не є стороною цієї угоди;
  2. Наявність SHA не є обов’язковою у Великобританії, але мати AoA обов’язково;
  3. Законодавство встановлює чіткі правила щодо того, що має включати AoA, тоді як SHA може містити все, що компанія/акціонери вважають за потрібне включити в текст;
  4. AoA зобов’язує компанію дотримуватися правил, встановлених законом, створюючи договірні зобов’язання між компанією та її акціонерами/учасниками. SHA також накладає договірні зобов’язання, але вони часто стосуються питань, які є більш особистими для сторін (акціонерів/учасників) та, іноді, комерційно чутливими.

Наприкінці заходу лектор згадала справу Cosmetic Warriors Limited & Lush Cosmetics Limited v Andrew Gerrie [2017], яка розглядалася апеляційним судом Англії та Уельсу, в якій суд вказав один із основних принципів тлумачення статутів в англійській юрисдикції:

..The articles of association are a statutory contract between the members, and between each member and the company… They must therefore be construed in accordance with the ordinary principles that apply to the interpretation of any written contract…”. З огляду на вказане, суди у Великобританії тлумачать положення статутів згідно із звичайними принципами тлумачення, які застосовуються до інтерпретації письмових договорів.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.