Договір про надання правової допомоги та вимоги, дисциплінарна, судова практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему «Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та судова практики», Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, член правління відділення Спілки адвокатів України в Харківської області, автор курсу «Етичні засади адвокатської діяльності та практика їх застосування», лектор та викладач практичних занять Сертифікованої програми “Адвокатські студії” Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра організації судових та правоохоронних органів розповіла про форму та зміст договору про надання правової (правничої) допомоги.

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги (ч. 1 ст. 26 Закону, ст. 14 ПАЕ)

Договір про надання правової (правничої) допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором.

Під час надання правової допомоги потрібно скласти для клієнтів безліч документів, але перше враження про адвоката у клієнта складається саме по тому як оформлений договір і як викладені в ньому умови.

До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються вимоги:

 • Загальні положення цивільного законодавства про договір
 • Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 • Правил адвокатської етики

Договір про надання правової (правничої) допомоги може бути укладений:

 • – Письмово
 • – Усно (усні і письмові консультації, роз’яснення з правових питань), обов’язковою умовою є запис в журналі та оформлення документу про оплату гонорару

Зміст Договору не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ.

Якщо договір укладений на користь клієнта з особою, яка діє в його інтересах, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання правової (правничої) допомоги виключно в випадку, коли цього вимагає закон.

Адвокату забороняється укладати договір і він зобов’язаний відмовитись від виконання договору :

 • У разі конфлікту інтересів або можливості його виникнення (ст.ст. 9, 20 ПАЕ)
 • Якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення на яких Клієнт наполягає, є протиправними, суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ
 • Доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката (ст. 19 ПАЕ)
 • Адвокат брав участь у відповідному провадженні і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом
 • Якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці (ст.10 ПАЕ), крім випадків наявності письмової згоди клієнта (ст. 22 ПАЕ)
 • Адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо
 • Виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів

Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги (ст. 29 Закону):

 • Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням (закінченням строку дії договору)
 • Достроково припинений за взаємною згодою сторін (ст. 33 ПАЕ)
 • Розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором : Клієнтом (ст. 31 ПАЕ), Адвокатом (ст. 32 ПАЕ)
 • Якщо в процесі виконання доручення Клієнта адвокат дізнався про існування конфлікту інтересів цього та інших Клієнтів, за обставин, зазначених в статтях 20 та 22 ПАЕ (ст.34 ПАЕ)
 • Неможливості дотримання принципу конфіденційності (ст.34 ПАЕ)

Невиконання обов’язків адвоката при розірванні Договору містять ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 35 ПАЕ)

Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що сталі йому відомі від особи, яка звернулась з пропозицією укладання договору (ч.2 ст.28 Закону)