Договори щодо інтелектуальної власності для ІТ-індустрії: патентна повірена Катерина Олійник

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “День інтелектуальної власності «IP-Day: ІТ-індустрія”, Олійник Катерина, патентна повірена, партнерка Arzinger, розповіла про договори щодо ІВ для ІТ.

Основні групи договорів:

  • Поіменовані
  • Непоіменовані
  • Змішані

Поіменовані:

  • – Окремий тип, вид визначений актом цивільного законодавства.
  • – Мають регламентації щодо форми укладення та його суттєвих положень.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, то такий договір є не дійсним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Статтею 6 ЦК України передбачено:

  1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.
  2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.
  3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.
  4. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (Стаття 638 ЦК України).