Етичні виклики адвоката бізнесу: адвокат Валентина Буглак

Під час курсу у Вищій школі адвокатури на тему “Етичні виклики адвоката бізнесу”, Буглак Валентина, адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, розповіла про найпоширеніші підстави притягнення адвоката до відповідальності під час надання правової допомоги бізнесу.

Підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а саме під час надання правової допомоги бізнесу, є:

 • порушення вимог несумісності
 • порушення присяги адвоката України
 • порушення правил адвокатської етики
 • розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення
 • невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків
 • невиконання рішень органів адвокатського самоврядування
 • порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом

Щодо подання скарг стосовно поведінки адвоката, то це:

 • скарги громадян;
 • окремі ухвали судів, постанови суддів;
 • постанови, подання слідчих органів;
 • постанови, подання ради адвокатів регіону або її членів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або її членів;
 • заяви адвокатів, адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів, підприємств, установ, організацій, громадян та інших осіб на дії адвокатів.

Стадії дисциплінарного провадження:

 1. проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
 2. порушення дисциплінарної справи
 3. розгляд дисциплінарної справи
 4. прийняття рішення у дисциплінарній справі

Дисциплінарні стягнення бувають у вигляді:

 • Попередження;
 • зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 • позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним

Накладення КДКА на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю відбувається виключно у разі:

 • повторного протягом року вчинення
 • дисциплінарного проступку
 • порушення адвокатом вимог щодо несумісності
 • систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики