Етичні виклики адвоката бізнесу: міжнародний радник з медіації Оксана Сєдашова

Під час курсу у Вищій школі адвокатури на тему “Етичні виклики адвоката бізнесу”, Сєдашова Оксана, психолог, PhD, бізнес-тренер, сертифікований фасилітатор, міжнародний радник з медіації, Creative&Soft Skills експерт, розповіла про сфери компетентності та рівень відповідальності бізнес-адвоката.

Бізнес-адвокатура як діяльність — це діяльність адвокатів у рамках встановлених законом організаційних форм з надання правової допомоги суб’єктам господарювання, іншим учасникам відносин у сфері господарювання, а також службовим і посадовим особам суб’єктів господарювання з питань, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання.

Бізнес адвокат –це адвокат, який здійснює комплексний юридичний супровід діяльності підприємств і підприємців – фізичних осіб, які займаються економічною діяльністю для своїх цілей.

Кожне підприємство, незалежно від розмірів, сфер і напрямків діяльності потребує юридичної підтримки.

Бізнес-адвокати надають юридичні послуги, коли мова йде про діяльність та регулювання діяльності підприємств. Зазвичай вони допомагають у таких питаннях, як організація бізнесу, вирішення ділових суперечок, корпоративні правові питання (продаж, передача, закриття) бізнесу. Вони також можуть вирішувати інші питання, такі як корпоративна відповідальність, цінні папери, інтелектуальна власність та інші питання.

Іншими питаннями, пов’язані з працею, роботою, такі як дискримінація та спори щодо найму, займаються як правило адвокати з трудового права.

Сфери компетентності бізнес-адвоката:

 • надання юридичної консультації з будь-яких питань, пов’язаних з веденням бізнесу, включаючи роз’яснення діючих норм законодавства, основ адміністративної та судової практики
 • проведення юридичного аналізу та підготовка висновку з будь-яких питань, що стосуються здійснення господарської діяльності;
 • правовий аналіз документів (установчої документації, договорів, угод, актів тощо)
 • складання проектів договорів, заяв та інших документів, пов’язаних з господарською діяльністю, а також
 • представлення інтересів клієнта в перемовинах з партнерами, контрагентами, участь в підписанні угод і договорів
 • юридична допомога підприємцям на будь-якому етапі розвитку бізнесу: реєстрація юридичної особи, зміна юридичної адреси, отримання ліцензій та дозволів, вибір оптимальної системи оподаткування, податкове планування, процедури ліквідації і банкрутства, досудове врегулювання спорів тощо
 • представництво інтересів клієнта в податкових та інших державних органах, недержавних установах і організаціях (включаючи оскарження податкових повідомлень-рішень та інших рішень фіскальних органів, актів перевірок, як в адміністративному, так і в судовому порядку)
 • захист бізнесу (юридичної особи або його керівника, бухгалтера, співробітника) в рамках кримінального провадження у справах про економічні злочини, ухилення від сплати податків і злочинах в сфері корупції, починаючи з моменту внесення відомостей до ЄРДР і закінчуючи захистом в судах всіх інстанцій (в тому числі апеляційне та касаційне оскарження ухвал, вироків)
 • представництво і захист інтересів бізнесу в господарських спорах: відшкодування шкоди (матеріальної та моральної) в зв’язку з невиконанням стороною зобов’язань за договором, визнання договорів недійсними, стягнення штрафних санкцій та пені
 • юридична підтримка компаній і приватних підприємців на постійній основі – юридичний аутсорсинг.

Дотримуючись правил адвокатської етики, відповідальність бізнес- адвоката полягає в наступному:

 • у своїх діях керується інтересами клієнта, що не суперечать чинному законодавству та нормам адвокатської етики
 • є відповідальним за дотримання конфіденційності – ним та третіми особами, які мають доступ до інформації
 • відстежує, чи немає конфлікту інтересів
 • не погоджується на правову допомогу, якщо не припинена дія угоди з іншим адвокатом
 • не дає гарантій

Успішності бізнес – адвоката сприятимуть:

 • Цінності
 • Високий професіоналізм
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Оперативність вирішення поставлених завдань
 • Контактність, цілодобова доступність у разі екстрених ситуацій
 • Відповідальність
 • Справедливість
 • Гідність
 • Репутація
 • Переконання
 • Я покликаний, щоб захищати український бізнес і розвивати його
 • Я допомогаю підприємцям
 • Я в силах нести відповідальність за свої дії
 • Я здатний у діалозі привести сторони до оптимальних рішень, не доводячи до суду
 • Я здатний чинити справедливо
 • Я вірю в те, що люди зможуть знайти порозуміння
 • Я покликаний, щоб зберегти ресурси сторін (гроші, репутацію, персонал, час тощо).

Щоб поведінка бізнес – адвоката була ефективною потрібно:

 • 1.Давати можливість обирати і приймати рішення самим замовникам
 • 2.Демонструвати правові основи загроз репутації та її збереження
 • 3.Візуалізувати думки, щоб показати загальну картину
 • 4.Пропонувати самому підписати документи про нерозголошення
 • 5.Показати можливі результати співпраці з адвокатом в цифрах
 • 6.Мати економічні знання +основи чинного законодавства

Як не потрібно вести себе адвокату:

 • Проявляти свою владність, впливовість та контроль бути невпевненим в собі, нерішучим
 • Приходити не підготовленим, без певних шаблонів документів та планів дій
 • Не знати останні оновлення чинного законодавства
 • Демонструвати відсутність комунікативних здібностей, погану дикцію
 • Проявляти емоційну неврівноваженість, безтактність
 • Проявляти інертність, безініціативність,
 • Бути безпринципним
 • Показувати відсутність інтересу до виконуваної роботи
 • Виказувати нездатність зіставляти й аналізувати факти
 • Не вміти протистояти зовнішнім факторам
 • Не вміти вирішувати комплексні складні проблеми, не бачити картину цілком, не бачити альтернативних шляхів вирішення конфліктів
 • Зразу запрошувати журналістів та робити пост в ФБ після першої зустрічі