Формальним порушенням не вважається неповідомлення Мін’юстом заінтересованої особи про час та місце розгляду скарги

Заінтересована особа звернулася з позовом до Міністерства юстиції України про визнання протиправним і скасування наказу Мін’юсту про скасування реєстраційних дій у ЄДРЮОФОПГФ. На думку позивача, під час розгляду скарги комісія відповідача вчинила процесуальні порушення, зокрема не належно повідомила позивача про час та місце розгляду скарги.

Рішенням господарського суду позов задоволено повністю. Постановою апеляційного господарського суду рішення господарського суду скасовано й ухвалено нове рішення, яким у задоволені позову відмовлено.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, скасовуючи постанову апеляційного господарського суду та залишаючи в силі рішення господарського суду, звернув увагу, серед іншого, на таке.

Обов’язковість запрошення скаржника та/або його представника (за умови, якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі або встановлених відповідно до відомостей реєстрів, свідчить про істотність вимоги про запрошення зазначених осіб для розгляду скарги по суті.

Таке запрошення має на меті не лише поінформувати зацікавлених осіб про розгляд скарги, але й забезпечити їм реальну можливість узяти участь у засіданні для того, щоб їхні пояснення було прийнято й ураховано.

Колегія суддів КГС ВС наголосила на тому, що неповідомлення скаржника та/або його представника (за умови, якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, не може вважатися формальним порушенням.

Зміст п. 10 Порядку розгляду скарг не визначає вимог щодо змісту повідомлення. Водночас КГС ВС зазначив, що з огляду на мету такого повідомлення воно повинно містити інформацію щонайменше про скаржника, суб’єкта оскарження (державного реєстратора, дії якого оскаржуються), суть скарги, час та місце розгляду скарги. Зміст повідомлення повинен бути достатнім для того, щоб зацікавлені особи (зокрема, державний реєстратор) могли зрозуміти суть цієї скарги і те, що вона пов’язана з реєстраційними діями, які їх стосуються.

Та обставина, що повідомлення про час і місце розгляду скарги шляхом розміщення оголошення на офіційному вебсайті Мін’юсту є належним повідомленням позивача, не свідчить про нівелювання обов’язку суб’єкта розгляду скарги надати заінтересованим особам копії скарги, що має на меті забезпечити обізнаність осіб, чиї інтереси зачіпаються, про її подання, зміст та розгляд.

Якщо скаржника, суб’єкта, дії якого оскаржуються, або інших заінтересованих осіб не повідомлено про час та місце розгляду скарги чи їм не надіслано скарги, комісія не має законних підстав розглядати скаргу по суті.

Постанова КГС ВС від 13 січня 2022 року у справі № 910/3599/20.