Форми розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження є виключним правом суду: Конституційний суд України

Відповідно до Конституції України та Закону України „Про Конституційний Суд України“, Конституційний Суд – орган конституційної юрисдикції, покликаний забезпечувати верховенство Основного Закону України, який здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків.

Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Статтею 64 Закону України „Про Конституційний Суд України“ визначено, що справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.

Вирішення питання щодо визначення та зміни форми розгляду справи на будь-якій стадії конституційного провадження є виключним правом Суду. Відповідно до § 49 Регламенту Конституційного Суду України форму конституційного провадження Суд визначає на своєму засіданні ухвалою.

Ухвалами від 19 жовтня Конституційний Суд України змінив форму розгляду низки справ з усної на письмову у зв’язку з карантинними обмеженнями, пов’язаними з погіршенням епідемічної ситуації в країні.

Водночас розгляд цих справ відбудеться відкрито, що не призводить до порушення прав учасників конституційного провадження.

Заяви та висловлювання окремих політиків та державних службовців у засобах масової інформації та соціальних мережах на адресу Конституційного Суду України, які зводяться до звинувачень у „грубому порушенні“ Судом прав Президента України та Верховної Ради України є спробою підриву авторитету Конституційного Суду України.