Як уникнути рівнозначного поділу спільного майна, коли один із подружжя намагається покласти на іншого вигадані боргові зобов’язання: адвокат Вишневий

Якщо боргові зобов’язання дійсно були набуті в період шлюбу, із цим усе зрозуміло. Утім, трапляється, що один із подружжя, аби уникнути рівнозначного поділу спільного майна, намагається покласти на іншого вигадані боргові зобов’язання.

Пояснив адвокат Олександр Вишневий в матеріалі Закон і Бізнес.

На практиці, як правило, це відбувається шляхом пред’явлення іншим з подружжя зустрічного позову. У ньому він, окрім запропонованого варіанта поділу спільного майна, просить здійснити розподіл також і боргів, начебто набутих подружжям перед третіми особами в період шлюбу.

Попри те що обидві сторони розуміють: насправді правовідносин, за якими виникли боргові зобов’язання, ніколи не існувало, це не позбавляє обов’язку заінтересованої сторони в процесуальний спосіб спростовувати їх існування. Інакше це може призвести до покладення на кожного з подружжя солідарного обов’язку щодо їх виконання.

Перше за все для того, щоб зрозуміти, за яких умов боргові зобов’язання, набуті одним з подружжя, є спільними та, відповідно, підлягають поділу між сторонами, слід визначити період, коли чоловік та дружина проживали сім’єю. Правочин, на підставі якого виникли такі зобов’язання, повинен бути укладений під час шлюбу.

У справі №367/7110/14-ц Верховний Суд установив, що квартира була придбана за кредитні кошти, отримані подружжям під час шлюбу. Отже, право на це майно в рівних частках набули і позивач, і відповідач. Водночас боргові зобов’язання є спільними для обох із них, незалежно від того, з ким із подружжя укладений кредитний договір.

У п.24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 27.12.2007 №11 судам роз’яснено: до складу майна, що підлягає поділу, включається загальне майно подружжя, наявне в нього на час розгляду справи, та те, що знаходиться в третіх осіб. При поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобов’язаннями, що виникли в інтересах сім’ї. Якщо наявність боргових зобов’язань підтверджується відповідними засобами доказування, вони повинні враховуватися при поділі майна.