Хочеш стати керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

На підставі статті 8-1 Закону України «Про прокуратуру», статті 20 Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (далі – Порядок), рішенням конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі від 20 січня 2021 року № 5 оголошується відкритий конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Конкурс оголошується на такі вакантні посади:1) заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;2) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;3) начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва‚ підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До участі у конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 Закону України «Про прокуратуру».

Не допускаються до участі у конкурсі особи:– які, відповідно до частини 3-1 розділу ХІІІ Закону України «Про прокуратуру», протягом п’яти років до дня набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах;– щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру», а також Законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції».

Особи, які виявили бажання узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії в електронному або паперовому вигляді документи згідно зі статтею 20 Порядку, а саме:– письмову заяву про участь у конкурсі на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (додаток 1 до Порядку);– копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;– анкету кандидата, що містить інформацію про особу, та автобіографію (додаток 2 до Порядку);– копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;– копію трудової книжки;– медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0);– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);– довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);– письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про особу конкурсною комісією і робочою групою з метою проведення конкурсу та проведення щодо неї спеціальної перевірки (додатки 3, 4 до Порядку);– копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;– заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 5 до Порядку);– декларацію доброчесності і родинних зв’язків (додаток 6 до Порядку).

У письмовій заяві про участь у конкурсі особа вказує, на яку посаду з переліку вакантних адміністративних посад, оприлюднених в оголошенні про проведення конкурсу, вона має намір узяти участь.

Особа, яка вказала в письмовій заяві одну з вакантних посад, передбачених пунктами 1˗3 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», бере участь у конкурсі на всі вакантні посади, передбачені цими пунктами, та за результатами конкурсу може претендувати на зайняття однієї з них залежно від своїх результатів проходження конкурсу.Особа, яка зазначила в письмовій заяві одну з вакантних посад, передбачених пунктами 4˗5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», бере участь у конкурсі на всі вакантні посади, передбачені цими пунктами, та за результатами конкурсу може претендувати на заміщення однієї з цих посад залежно від своїх результатів проходження конкурсу. Якщо особа вказала в письмовій заяві декілька вакантних посад, серед яких є вакантні посади, передбачені і пунктами 1˗3 і пунктами 4˗5 частини третьої статті 39 Закону України «Про прокуратуру», вона бере участь у конкурсі на вакантні посади передбачені пунктами 1˗3 частини третьої статті 39 Закон України «Про прокуратуру».

Сформований пакет документів кандидатами подається з 25.01.2021 до 15.02.2021:- особисто за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 81-б (аудиторія № 105), м.Київ, 04050, у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.;- або поштою за тією ж адресою;- або цілодобово без вихідних в електронному вигляді (у форматі pdf) за адресою електронної пошти: sapadminkonkurs@gp.gov.uaКонтактний телефон: (044) 200-74-74

Важливі посилання: ЗАКОНОДАВСТВО ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ з питань проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, та діяльності комісії – https://www.gp.gov.ua/ua/sap_a?_m=publications&_t=cat…

ПОРЯДОК роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib…

Додатки до Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib…

Методологія та критерії оцінювання практичних завдань і результатів співбесіди під час проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – https://old.gp.gov.u/ua/file_downloader.html?_m=fslib…

ОГОЛОШЕННЯ комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – https://www.gp.gov.ua/ua/sap_a?_m=publications&_t=cat…

СКЛАД комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – https://www.gp.gov.ua/ua/sap_a?_m=publications&_t=rec…

Інформація про подальший перебіг відкритого конкурсу буде оприлюднюватися на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, офіційних сторінках Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook та Telegram.