Коли у роботі адвоката виникають конфлікти із колегами, єдиним конструктивним напрямом розв’язання проблеми є мирне залагодження із залученням органів адвокатського самоврядування

Коли у роботі адвоката виникають конфлікти із колегами (особливо якщо йдеться про ознаки дисциплінарного проступку), єдиним конструктивним напрямом розв’язання проблеми є мирне залагодження такого конфлікту із залученням органів адвокатського самоврядування.

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ під час свого першого червневого засідання розглянув звернення адвоката про ототожнення його із клієнтом у коментарях іншого адвоката у Фейсбуці.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Згідно з п.18 Основних положень про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 серпня 1990 року, адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх справами у зв’язку з виконанням професійних обов’язків. Водночас, на практиці дана норма часто ігнорується. Проблему на професійному рівні неодноразово вже обговорювали у Національній асоціації адвокатів України під час тематичних заходів.

Дослідивши долучені матеріали та заслухавши думки, Комітетом було підготовлено рекомендації з можливими шляхами вирішення ситуації, а саме звернення направлене до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця, яка має вжити заходів мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, допустимими формами реагування адвоката на незаконну або неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адвоката відповідно до ст. 52 Правил адвокатської етики вважається звернення до органів адвокатського самоврядування. В тому числі тих, що наділені дисциплінарними повноваженнями. При цьому кожен адвокат має вжити заходи мирного врегулювання конфлікту, що виник. І в разі ініціювання дисциплінарного провадження адвокат має попередньо повідомити про це раду адвокатів регіону.

Крім цього питання Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності також проаналізував діяльність редакційної групи та графік чергування, склад оперативних груп представників Комітету. За результатами вдалося оптимізувати роботу та підвищити готовність до нових викликів.