Конфлікт інтересів медіатора та адвоката: медіатори Світлана Стадник та Анна Зубачова

У Вищій школі адвокатури відбувся воркшоп з медіації на тему: «Конфлікт інтересів медіатора та адвоката». Лекторами виступили Стадник Світлана – міжнародний сімейний медіатор, бізнес-медіатор, голова Правління Асоціації Сімейних Медіаторів України та Зубачова Анна – акредитований бізнес-медіатор, сімейний медіатор, практикуючий психотерапевт, психолог.

Лектори розповіли про медіацію, її принципи, етапи, про конфлікт інтересів, коли він виникає.

Медіація – це вид альтернативного врегулювання суперечок, з залученням посередника, який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі.

Отже, медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт шляхом переговорів.

Чому медіація ефективна?

Тому що вона має певні принципи, чіткий процес і гнучкий формат.

Основні принципи:

1. Медіація – це конфіденційний процес

Є два ступені конфіденційності:

 • Конфіденційна щодо того, що саме відбувається на медіації
 • Факт того, що медіація відбувалася також конфіденційно

2. Принцип добровільності (добровільної участі)

Сторони входять в медіацію, коли усвідомлюють, що це за процедура і чого від неї очікувати.

3. Самовизначеність сторін

4. Принцип нейтральності

Медіація – це чіткий та послідовний процес.

Формат медіації може бути гнучкий за часом і за формою, на відміну від інших процесів.

Медіація має певну кількість етапів:

 • Підготовчий етап
 • Відкриття
 • Визначення тем
 • Дослідження інтересів
 • Пошук варіантів рішень. Торги
 • Укладання угоди

Інструменти медіатора:

 • Побудова довіри
 • Слідування процесу та обраним темам
 • Активне слухання (резюмування та перефразування)
 • Запитання. Концентрація на майбутньому та інтересах
 • Робота з третіми сторонами конфлікту
 • Робота з емоціями сторін
 • Використання часткових угод
 • Перевірка на реалістичність

Нейтральність та неупередженість – безпосередньо пов’язані з конфліктом інтересів.

Якщо медіатор не може дотримуватись цього принципу, він не може проводити медіацію.

 • Нейтральність в діях – медіатор приділяє рівну кількість уваги та поваги до обох сторін
 • Нейтральність емоцій
 • Нейтральність сприйняття
 • Нейтральність наміру

Конфлікт інтересів медіатора – дії чи відносини, які можуть створити враження можливої прихильності медіатора до якоїсь із сторін. Потреба захищати сторони від конфлікту інтересів також стосується поведінки медіатора під час та після медіації.

Конфлікт інтересів адвоката – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами й обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення ним дій у процесі здійснення адвокатської діяльності. Уникнення конфлікту інтересів є одним із принципів адвокатської діяльності, порушення якого має наслідком притягнення адвоката до відповідальності.