Конституційні поправки 2016 року позбавили КСУ статусу єдиного органу конституційної юрисдикції: суддя ВС Альберт Єзеров

У межах освітньої платформи для юристів «Leadership in Law» судді Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді Альберт Єзеров провели онлайн-заняття, яке відбулося 20 липня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Під час заходу суддя судової палати для розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС Альберт Єзеров, висвітлюючи тему «Застосування Конституції під час здійснення правосуддя», акцентував на питаннях щодо прямого застосування судами норм Конституції, розгляду судових справ за виключними обставинами, після прийняття рішення Конституційним Судом, а також стосовно зупинення провадження у справах у зв’язку з конституційним провадженням.

Доповідач зазначив, що конституційні поправки 2016 року позбавили Конституційний Суд України статусу єдиного органу конституційної юрисдикції, а процесуальні кодекси 2017 року наділили відповідними повноваженнями суди загальної юрисдикції, які отримали можливість конституційного контролю, а саме право на оцінку законів на конституційність. Відтоді, відповідно до ст. 7 КАС України, ст. 10 ЦПК України, ст. 11 ГПК України, якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії. У такому випадку суд після ухвалення рішення у справі звертається до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції КСУ.

Альберт Єзеров пояснив, що таку діяльність судів у доктрині вже називають проміжним конституційним контролем, остаточний же конституційний контроль, що має наслідком втрату чинності положенням закону, залишатиметься функцією Конституційного Суду України.

Доповідач порадив адвокатам, застосовуючи згадані норми процесуальних кодексів, спонукати суддів перевіряти нормативно-правові акти на їх відповідність Конституції. Той методологічний підхід, за якого суди виступатимуть захисниками базових конституційних цінностей, а передусім людської гідності, дасть судам змогу бути органами правосуддя в системі балансування влад.