Корпоративні договори в Україні. Міфи та реальність: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Корпоративні договори в Україні: міфи та реальність”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про договір між акціонерами товариства та про корпоративний договір.

Можливість укладання Корпоративних договорів в Україні виникла в 2008 році – це була (ст. 29 ЗУ про АТ).

Було дозволено передбачати лише додаткові обов’язки для акціонерів, але суди в Україні, як правило, не брали до уваги домовленості акціонерів – сторін Корпоративного договору.

На Пленумі Верховного Суду України у постанові від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» було зроблено висновок, що відносини між акціонерами товариства щодо його діяльності, а також корпоративного управління регулюються виключно законами та іншими нормативно-правовими актами України. При цьому виключається можливість укладення акціонерами – іноземними юридичними або фізичними особами – угоди (правочину) про підпорядкування відносин між акціонерами і акціонерним товариством з приводу діяльності товариства, корпоративного управління в ньому, іноземному праву, оскільки з огляду на статтю 10 Закону України «Про міжнародне приватне право» такий правочин є нікчемними.

18.02.2018 набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

Було прописано, що договір між акціонерами товариства – є предметом

реалізації акціонерами прав на акції або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства.

За договором його сторони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права або утримуватися від реалізації зазначених прав.

Договором може бути передбачено:

  • обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства
  • погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною або у разі настання визначених у договорі обставин
  • утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин
  • вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства

Договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

17.06.2018 – набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який визнає, що корпоративний договір (КД) – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (п. 1 ст. 7 ЗУ про ТОВ та ТДВ).

КД може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства – є нікчемним.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів,

з моменту його укладення, шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Обов’язково під час укладання договору або при взаємодії з представниками товариства, учасниками чи акціонерами потрібно прописувати в договорах чи брати довідки для зобов’язання гарантії, що корпоративний договір не укладений.