Корупційні правопорушення, що вчиняються в приватному та державному секторах: адвокат Олексій Горох

Під час антикорупційного марафону у Вищій школі адвокатури, Горох Олексій, адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, заступник голови Комітету з кримінального права та процесу НААУ, розповів про поняття та види корупційних правопорушень.

Корупція – використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей:

 • 1) з метою одержання неправомірної вигоди або
 • 2) прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
 • 3) обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Форми корупції:

 • Перша. Використання службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей
 • Друга. Прийняття неправомірної вигоди або прийняття її обіцянки / пропозиції для себе чи інших осіб
 • Третя. Обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ст. 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам

Корупційне правопорушення – діяння, що:

 1. містить ознаки корупції,
 2. вчинене особою, зазначеною у ч. 1 статті 3 Закону «Про запобігання корупції»,
 3. за яке законом встановлено:
 • а) кримінальну,
 • б) дисциплінарну,
 • в) цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення, пов’язані з корупцією:

 • не містять ознак корупції;
 • порушує встановлені Законом «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження;
 • вчинене особою, зазначеною в ст. 3 цього Закону;
 • установлено відповідальність:
 • а) кримінальну,
 • б) адміністративну,
 • в) дисциплінарну
 • г) цивільно-правову

Щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність.

 • 1. Склад правопорушення – формальний.
 • 2. З об’єктивної сторони – активні дії або бездіяльність.
 • 3. Настання шкідливих наслідків не є обов’язковою ознакою.
 • 4. З суб’єктивної сторони – вчиняються лише умисно.
 • 5. Суб’єкт – вичерпно визначений в ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»

За статистикою виявлених адміністративних правопорушень (протягом 2018 року) складено та надіслано до суду – 10 110 протоколів. Розглянуто судом – 9 220 протоколів.

Правові наслідки вчинення адміністративного правопорушення:

 • 1) Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (ч. 5 ст. 65)
 • 2) За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в ч. 1 статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • 3) Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • 4) Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством(ч. 1 ст. 59).
 • 5) Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом (ч. 4 ст. 59).
 • 6) Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку (ст. 66).
 • 7) Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку.