Мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою: суддя ВС Олійник

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Алла Олійник виступила з лекцію «Актуальні питання щодо розгляду сімейних спорів в умовах воєнного стану».

Про це повідомляє Судова влада.

Алла Олійник звернула увагу, що ст. 64 Конституції України допускає в умовах воєнного або надзвичайного стану окремі обмеження прав і свобод. Зокрема, вони можуть стосуватися гарантії заборони на втручання в особисте і сімейне життя (ст. 32 Основного Закону), наприклад, внаслідок примусової евакуації, встановлення комендантської години тощо.

Вагомий відсоток сімейних спорів стосується інтересів дітей та їхніх батьків. Такі спори складні, чутливі й делікатні, оскільки матеріальні норми, що регулюють відповідні відносини, містять багато оцінних понять, вимагають від судді певних знань щодо психології сімейних відносин та ін.

Численні рішення Європейського суду з прав людини щодо питань, які пов’язані із захистом прав дитини, ґрунтуються на положеннях Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини. 

Алла Олійник нагадала позицію ЄСПЛ, що найкращі інтереси дитини мають першорядне значення і повинні повністю й ефективно дотримуватися.  Держава має позитивні зобов’язання щодо дітей, щоб будь-які вжиті заходи ніколи не шкодили їхньому здоров’ю та розвитку. «Сьогодні в умовах воєнного стану суддям доводиться розглядати питання щодо визначення місця проживання дитини, участі батьків у її вихованні тощо. Треба пам’ятати, що найкращі інтереси дитини – це насамперед забезпечення її життя і здоров’я», – сказала доповідачка.   

Вона зауважила, що ЄСПЛ розглядає справи у сфері захисту прав дитини з урахуванням принципів правового статусу дитини, в тому числі визначених у Конвенції про права дитини 1989 року. Зокрема, Алла Олійник сказала про важливість у нинішніх умовах такого принципу, як  невід’ємність і пріоритет права на життя дитини (на державу покладається обов’язок забезпечити виживання і розвиток дитини, ст. 6 Конвенції).

Суддя зазначила, що при розгляді справ щодо дітей необхідно встановити, в чому полягають найкращі інтереси дитини, оцінити всі обставини з урахуванням доказів, заслухати думку дитини, а в рішенні ретельно викласти мотиви його ухвалення. У своїй практиці ЄСПЛ часто звертає увагу, що національний суд не повною мірою дослідив обставини справи і навів недостатні мотиви. 

Також Алла Олійник зауважила, що раніше суддів звинувачували в занадто позитивістських підходах до розгляду справ, однак сьогодні, коли судді застосовують принцип верховенства права, ситуація суттєво змінилася.

Лекторка навела судову практику Верховного Суду щодо найбільш важливих питань, які виникають при розгляді справ щодо дітей.

Зокрема, у воєнний час виникають певні проблеми щодо визначення місця проживання дитини. Алла Олійник зазначила, що при розгляді таких спорів необхідно брати до уваги, що мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою. Водночас розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

У постанові від 30 березня 2021 року у справі  №  756/13187/17 КЦС ВС зазначив, що рівність прав батьків є похідною від прав та інтересів дитини на гармонійний розвиток і належне виховання, передусім повинні бути визначені та враховані інтереси дитини в ситуації спору, а вже потім – і якщо це не порушуватиме права та інтереси дитини – підлягають врахуванню інтереси батьків.