Ми всі свідомі того, що вимога абсолютної правової визначеності, яка досягається законодавчим шляхом, є утопічною та, на жаль, недосяжною: Голова ВС Князєв

Голова ВС Всеволод Князєв наголосив на конструктивній взаємодії Верховного Суду з парламентом.

Про це повідомляє Судова влада.

На розгляд Верховного Суду надійшло близько 100 законопроєктів, вони були ретельно опрацьовані, щодо їх удосконалення було надано пропозиції. Здебільшого відповідні пропозиції ґрунтувалися на практичних аспектах і мали на меті зробити неможливим неоднозначне трактування положень, які із часом стануть загальнообов’язковими.

«Також у непоодиноких випадках у Верховній Раді України реєстрували та зрештою приймали законопроєкти з питань, ініційованих Верховним Судом. Очевидним є те, що в практиці Верховного Суду виявляють величезну кількість законодавчих “білих плям”, і я вважаю доречним інформувати про це парламент. Тим самим буде забезпечено зворотний зв’язок та розуміння парламентом того, як діють ті чи інші закони, як їх тлумачать суди. Зрештою, це матиме наслідком удосконалення правового поля в Україні», – переконаний очільник Верховного Суду.

Всеволод Князєв звернув увагу на вдосконалення правового поля через судову практику. «Ми всі свідомі того, що вимога абсолютної правової визначеності, яка досягається законодавчим шляхом, є утопічною та, на жаль, недосяжною. І згідно з усталеними європейськими підходами, зокрема підходами Європейського суду з прав людини, правова визначеність має забезпечуватись і через судову практику, а не лише через законодавство», – сказав він.

Голова Верховного Суду переконаний, що судова реформа, яке привела до зміни судів касаційної інстанції і процесуальних повноважень Верховного Суду, успішна в питаннях щодо забезпечення правової визначеності. Практика Верховного Суду вирішила й продовжує вирішувати сотні питань, щодо яких десятки років велися дискусії і не було єдності поглядів.

Всеволод Князєв запевнив учасників обговорення в тому, що Верховний Суд готовий брати активну участь у вдосконаленні правового поля України, зокрема в частині регулювання цивільних відносин.