НААУ підтримала білоруських адвокатів

НААУ підтримала Білоруську республіканську колегію адвокатів у її публічній позиції, яка наразі полягає в тому, що адвокати мають захищати кожного, хто потребує правової допомоги без жодної дискримінації за будь-якою ознакою.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова направила відповідний лист на ім’я Голови Білоруської республіканської колегії адвокатів Віктора Чайчица.  

«Українська адвокатура уважно спостерігає за ситуацією, що розгортається в Республіці Білорусь і висловлює солідарність Вашому прагненню виконувати професійний обов’язок адвоката в будь-яких умовах, в тому числі в умовах суспільно-політичної нестабільності. Готовність білоруських адвокатів надавати правову допомогу без якоїсь якої дискримінації, як це і передбачено міжнародними стандартами для адвокатури, демонструє мудрість професійного підходу і гарантує ефективність і етичність зусиль захисників», – ідеться у листі.

При цьому Голова НААУ посилається на міжнародні стандарти, насамперед, Основні принципи ООН про роль юристів, які передбачають, що правова допомога надається без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, майнового, соціального, економічного чи іншого положення.

Важливими положеннями цього документа є спеціальні гарантії в питаннях кримінального правосуддя, згідно з якими «всім заарештованим, затриманим або ув’язненим особам надаються належні можливості, час і умови для відвідування юристом, зносини і консультації з ним без затримки, втручання або цензури і з дотриманням повної конфіденційності».

З огляду на ключову роль адвоката в наданні правової допомоги та захисту прав громадян, міжнародні стандарти встановлюють заборону на ототожнення адвоката з клієнтом, його злочинами, політичними переконаннями, а також професійного імунітети, права і гарантії адвокатської діяльності.