Наявність у спадкодавця статусу ФОП не впливає на можливість заміни боржника його правонаступником – фізичною особою: ВП ВС

Якщо виконавче провадження було закінчене виконавцем, у тому числі у зв’язку зі смертю боржника, і виконавець при цьому не врахував відповідних вимог чинного законодавства щодо можливого правонаступництва боржника, постанову про закінчення виконавчого провадження можна оскаржити в судовому порядку.У разі задоволення скарги можна вирішувати питання щодо заміни сторони виконавчого провадження правонаступником, у тому числі у зв’язку зі смертю боржника.

Звернення кредитора безпосередньо до суду, зокрема із заявами про процесуальне правонаступництво та (або) про заміну сторони виконавчого провадження, слід розглядати як пред’явлення кредитором вимог до спадкоємця боржника в порядку статті 1281 Цивільного кодексу України.

3 листопада 2020 року Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу Южненської міської ради Одеської області на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 26 лютого 2020 року та ухвалу Господарського суду Одеської області від 17грудня 2019року, прийняті за результатами розгляду заяви Южненської міської ради Одеської області про заміну сторони виконавчого провадження; касаційну скаргу Южненської міської ради Одеської області на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 13 травня 2020 року та ухвалу Господарського суду Одеської області від 17 березня 2020 року, прийняті за результатами розгляду скарги на незаконні дії та бездіяльність старшого державного виконавця Южненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області Яківчук Г.О.; касаційну скаргу Южненської міської ради Одеської області на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 13 травня 2020 року та ухвалу Господарського суду Одеської області від 17 березня 2020 року, прийняті за результатами розгляду заяви Южненської міської ради Одеської області про заміну відповідача правонаступником у справі за позовом Южненської міської ради Одеської області до фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 про стягнення 290404,81 грн, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Судовими рішеннями господарських судів з ФОП ОСОБА_1 на користь Южненської міськради стягнуто 290 404,81 грн збитків за користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів. На виконання цих рішень судом було видано відповідний наказ, на підставі якого 15 серпня 2017 року було відкрито виконавче провадження No 54517433.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, ОСОБА_1 померла.

19 листопада 2019 року старшим державним виконавцем згідно з пунктом 3 частини першої статті39та статтею40 Закону від 02 червня 2016року No 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі – Закон No1404-VIII) винесено постанову про закінчення виконавчого провадження No 54517433 з примусового виконання рішення суду у зв`язку зі смертю боржника ОСОБА_1.

25 листопада 2019 року приватним нотаріусом Южненського міського нотаріального округу Одеської області видано свідоцтво про право на спадщину за законом, відповідно до якого спадкоємцем майна (нежитлової будівлі) ОСОБА_1 є її дочка – ОСОБА_2.

06 грудня 2019 року Южненська міськрада звернулася до Господарського суду Одеської області із заявою про заміну сторони виконавчого провадження, згідно з якою просить суд замінити сторону виконавчого провадження ФОП ОСОБА_1 правонаступником – ОСОБА_2 на підставі статті 334 Господарського процесуального кодексу України(надалі – ГПК України).

Судовими рішеннями господарських судів у задоволенні заяви відмовлено.

10 лютого 2020 року Южненська міськрада звернулася до Господарського суду Одеської області зі скаргою на незаконні дії та бездіяльність старшого державного виконавця, в якій просить суд визнати незаконною та скасувати постанову старшого державного виконавця від 19 листопада 2019 року про закінчення виконавчого провадження. Суди нижчих інстанцій у задоволенні скарги відмовлено.

28 лютого 2020 року Южненська міськрада звернулася до Господарського суду Одеської області із заявою в порядку статті 52 ГПК України, в якій просить суд замінити відповідача у справі No 916/617/17 ФОП ОСОБА_1 правонаступником – ОСОБА_2.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні заяви відмовили, посилаючись на те, що заявник може звернутись із заявою про заміну відповідача правонаступником лише в порядку статті 334 ГПК України. Положення статті 52 ГПК України можуть бути застосовані лише до ухвалення рішення у справі та видачі наказу на його примусове виконання. Водночас Южненською міськрадою вже було подано до Господарського суду Одеської області заяву про заміну сторони виконавчого провадження з тих самих підстав, які зазначені у цій заяві, за результатом розгляду якої суди відмовили у задоволенні вказаної заяви.

ОЦІНКА СУДУ

Частиною першою статті 15 Закону No 1404-VIIIпередбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 39 Закону No 1404-VIIIвиконавче провадження підлягає закінченню у разі, зокрема, припинення юридичної особи – сторони виконавчого провадження, якщо виконання її обов`язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва, смерті, оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім стягувача чи боржника.За пунктом 2 частини першої статті 40 згаданого Закону виконавче провадження, щодо якого винесено постанову про його закінчення, не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом.

З аналізу наведеного нормативного регулювання можна зробити висновок про те, що оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи.

На стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 цього Кодексу з урахуванням підстав, визначених статтею 52 ГПК України. У цьому випадку приписи статті 334 ГПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 52 цього Кодексу.

Натомість як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 52 ГПК України. У такому випадку з огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Єдиним винятком є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження, що окремо обумовлено у частині п`ятій статті 334 Господарського процесуального кодексу України.

У разі смерті фізичної особи – сторони виконавчого провадження виконавець повинен перевірити, чи допускають відповідні правовідносини правонаступництво, чи ні.

Виконавець, установивши на підставі відповідних доказів факт смерті фізичної особи, яка була стороною виконавчого провадження, має вчинити дії щодо отримання даних, необхідних для вирішення питання про заміну такої сторони її спадкоємцями та надалі за заявою сторони звернутися до суду з відповідним поданням про заміну сторони виконавчого провадження.

Смерть, оголошення померлою або визнання безвісно відсутньою фізичної особи, яка була стороною виконавчого провадження, має виступати підставою для його закінчення лише коли виконання обов`язки в такої особи чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва.

Якщо ж виконавче провадження було закінчене виконавцем, у тому числі у зв`язку зі смертю боржника, і виконавець при цьому не врахував відповідні вимоги чинного законодавства щодо можливого правонаступництва боржника, постанову про закінчення виконавчого провадження можна оскаржити в судовому порядку. У разі задоволення скарги можна вирішувати питання щодо заміни сторони виконавчого провадження правонаступником, у тому числі у зв`язку зі смертю боржника.

Незважаючи на наявність правонаступника боржника – ОСОБА_2, яка прийняла спадщину після померлої ОСОБА_1, старший державний виконавець не зупинив вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні No 54517433 та не отримав даних, необхідних для вирішення питання про заміну померлої сторони виконавчого провадження її спадкоємцем.

Щодо можливості заміни боржника – фізичної особи – підприємця на його правонаступника – фізичну особу, Велика Палата Верховного Суду вказала, що фізична особа – підприємець відповідає за своїми зобов`язаннями, пов`язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном як фізична особа.

Статтею 1218 Цивільного кодексу України передбачено, що до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Звідси наявність у спадкодавця статусу фізичної особи – підприємця не впливає на можливість заміни боржника (як сторони у справі, так і сторони виконавчого провадження) його правонаступником – фізичною особою.

Окрім того, за змістом норм ЦК України задоволення вимог кредитора спадкоємцями має відбуватись у межах вартості отриманого ними у спадщину майна. Звідси обов`язок спадкоємців боржника перед кредиторами спадкодавця виникає лише у межах, передбачених статтею 1282 Цивільного кодексу України, тобто в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

При вирішенні питання заміни учасника справи правонаступником в порядку статті 52 ГПК України та заміни сторони виконавчого провадження в порядку статті 334 цього ж Кодексу у разі смерті фізичної особи (боржника, відповідача) судам перш за все необхідно з`ясувати коло всіх спадкоємців померлої особи, а також встановити, чи пред`явлено кредитором вимоги до спадкоємців боржника.

Відмовляючи у задоволенні заяви Южненської міськради про заміну сторони виконавчого провадження в порядку статті 334 ГПК України, суди попередніх інстанцій виходили з того, що в цьому випадку суд позбавлений можливості визначити, чи перекриває вартість боргів померлого боржника вартість успадкованого майна боржника, а тому, враховуючи приписистатті1282 Цивільного кодексу України, підстави для заміни сторони виконавчого провадження No 54517433 є недоведеними.

Аналіз частин першої – третьої статті 57 Закону No 1404-VIIIдає підстави для висновку про те, що не визначення вартості успадкованого майна не впливає на вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Водночас задовольняючи заяву про заміну учасника справи, боржника у виконавчому провадженні, який помер, його спадкоємцем, суд відповідно до частини першої статті 1282 Цивільного кодексу України має визначити розмір боргу, який відповідає частці спадкоємця у спадщині, та вказати, що така заміна здійснюється в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Приймаючи рішення про відмову в задоволенні заяви про заміну сторони у справі No 916/617/17 в порядку статті 52 ГПК України, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що Южненська міськрада може звернутись із заявою про заміну відповідача на її правонаступника лише в порядку статті 334 ГПК України.За вищевказаних обставин Южненська міськрада, звертаючись до господарського суду із заявою про заміну відповідача у справі її правонаступником, обґрунтовано послалася на статтю 52 Господарського процесуального кодексу України.

Як уже зазначалося, вирішувати питання про заміну сторони виконавчого провадження в порядку статті 334 ГПК України суд може лише після виконання кредитором вимог, встановлених статтею 1281 ЦК України.

Водночас стаття 1281 ЦК України не встановлює певного порядку пред`явлення вимог кредиторів.

За таких обставин Велика Палата Верховного Суду вважає, що звернення кредитора безпосередньо до суду, зокрема, із заявами про процесуальне правонаступництво та (або) про заміну сторони виконавчого провадження слід розглядати як пред`явлення кредитором вимог до спадкоємця боржника в порядку статті 1281 ЦК України.

Позивач не пропустив строку пред`явлення вимоги до спадкоємця боржника, встановленого статтею 1281 ЦК України.

Водночас судами попередніх інстанцій як при розгляді заяви про заміну сторони виконавчого провадження на підставістатті334 ГПК України,так при розгляді заяви про процесуальне правонаступництво на підставі статті 52 ГПК України, не встановлено коло всіх спадкоємців померлої ОСОБА_1, які прийняли спадщину, а також обсяг спадкування кожним з них.

Оскільки Велика Палата Верховного Суду позбавлена можливості встановити обставини щодо того, чи є ОСОБА_2 єдиним спадкоємцем померлого боржника, чи отримала вона у спадщину все майно спадкодавця, а отже, чи відбулося правонаступництво у відповідних матеріальних правовідносинах, то наявні підстави для скасування оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій з направленням справи в цій частині на новий розгляд до суду першої інстанції.

Детальніше з текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 3 листопада 2020 року у справі No916/617/17 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/93217981.