Належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет є автор матеріалу та власник вебсайту, яких позивач повинен установити та зазначити у позові

Якщо позивач заявляє вимоги до одного з належних відповідачів, які спільно поширили недостовірну інформацію, суд вправі залучити до участі у справі іншого співвідповідача лише вразі неможливості розгляду справи без його участі.

13 лютого 2019 року КЦС ВС розглянув справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5, Бродівської районної ради Львівської області про захист честі, гідності та ділової репутації.

За результатами розгляду КЦС ВС ухвалив постанову, у якій зазначив таке.

Відповідачами у справі про захист гідності, честі чи ділової репутації є фізична або юридична особа, яка поширила недостовірну інформацію, а також автор цієї інформації. У разі якщо інформація була поширена в засобі масової інформації з посиланням на особу, яка є джерелом цієї інформації, ця особа також є належним відповідачем.

Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також якщо інформація є анонімною і доступ до сайту є вільним, належним відповідачем є власник вебсайту,на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації.Належним відповідачем у разі поширення оспорюваної інформації в мережі «Інтернет»є автор відповідного інформаційного матеріалу та власник вебсайту, особи яких позивач повинен установити та зазначити в позовній заяві.

Районний суд не перевірив, чи зареєстрований інформаційний ресурс інтернет-видання на вебсайті ТРК «Броди» в установленому порядку як засіб масової інформації, не встановив та не залучив власника вебсайту ТРК «Броди», на якому було розміщено зазначену негативну інформацію, як співвідповідача.

З текстом постанови Верховного Суду від 13 лютого 2019 року у справі No 439/1469/15-ц (провадження No 61-5189св18) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/79882987.

Аналогічний правовий висновок сформульовано в постановах Верховного Суду:

-від 28 лютого 2018 року у справі No 347/1525/14-ц (провадження No 61-5966св18) – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72641748;

-від 1 лютого 2018 року у справі No 461/6366/15-ц (провадження No 61-221св18) –http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72044100.