Невизначення порядку внесення ініціативи на розгляд місцевої ради не може бути підставою для її нерозгляду

26 серпня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 26 березня 2020 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2020 року у справі No 1.380.2019.005912 за його ж позовом до Стрийської міської ради Львівської області, міського голови міста Стрия Шрамов’ята Романа Євстаховича про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

09 серпня 2019 року ініціативна група членів територіальної громади м. Стрия
Львівської області з питань розбудови системи місцевого самоврядування
територіальної громади м. Стрия скерувала заяву міському голові про внесення на розгляд Стрийської міської ради місцевої ініціативи з розбудови повноцінної
системи місцевого самоврядування, а саме: висловлена пропозиція розглянути,
обговорити і ухвалити на сесії Стрийської міської ради концепцію як проект для
подальшої розробки Програми з розбудови системи місцевого самоврядування
територіальної громади м. Стрий Львівської області. Проте до порядку денного ХХІ сесії Стрийської міської ради VII демократичного скликання місцева ініціатива з питань розбудови системи місцевого самоврядування включена не була та на цій сесії не розглядалася.

Заступником міського голови надано відповідь на заяву від 09 серпня 2019 року, у якій повідомлено, що виконкомом міської ради враховано пропозиції ініціативної групи та розробляється положення, в якому буде передбачено порядок внесення та розгляду місцевої ініціативи, що відповідно до закону буде
затверджено міською радою.

4 жовтня 2019 року ініціативна група звернулася повторно до міського голови
м. Стрия із заявою про ініціювання питання проведення наступної сесії Стрийської міської ради та розгляду наведеного питання, на що отримано відповідь від 15 жовтня 2019 року.

Позивач вважає дії відповідачів протиправними та такими, що порушують права територіальної громади м. Стрия Львівської області, оскільки останніми
своєчасно не внесено місцеву ініціативу «Концепцію з питань розбудови місцевого самоврядування» на розгляд постійних комісій Стрийської міської ради, для підготовки проекту рішення, висновків і рекомендацій, а також до порядку денного ХХІ сесії Стрийської міської ради VII демократичного скликання, яка відбулася 10 вересня 2019 року.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що заява місцевої ініціативи щодо «Концепції розбудови повноцінної системи місцевого самоврядування» розглядалася на депутатських комісіях, а позивач виступав як член місцевої ініціативи на пленарних засіданнях Стрийської
міської ради.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково, рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції.

ОЦІНКА СУДУ

Колегія суддів в частині спірного питання у справі стосовно порядку розгляду
місцевої ініціативи зазначила, що з аналізу положень статті 9 Закону України від 21 травня 1997 року No280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон No280/97-ВР, вбачається, що місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради з наступним ухваленням радою рішення з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи.

При цьому, ухвалення рішення є результатом певної правової процедури, яка йому передує. Тобто відповідно до статті 9 Закону No280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Укпраїні» порядок розгляду місцевої ініціативи передбачає
визначену процедуру, яка включає такі послідовні стадії: ініціювання члени
територіальної громади розгляду у раді (в порядку місцевої ініціативи) питання,
віднесеного до відання місцевого самоврядування; внесення місцевої ініціативи на розгляд ради; розгляд на відкритому засіданні ради за участю членів
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи; ухвалення радою рішення з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи з його оприлюдненням у встановленому порядку.

Визначена законом процедура є способом реагування відповідної ради як органу місцевого самоврядування у відповідь на місцеву ініціативу членів територіальної громади щодо того чи іншого питання, віднесеного до відання
місцевого самоврядування. У світлі вимог частини другої статті 19 Конституції
України дотримання відповідним органом місцевого самоврядування встановленої законом процедури є обов’язковим.

Колегія суддів також звернула увагу, що згідно з статтею 144 Конституції
України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Таким чином, Стрийська міська рада наділена повноваженнями приймати нормативні акти спрямовані на визначення та врегулювання внутрішніх процедур, які б визначали порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування.

Одночасно колегія суддів дійшла висновку, що невизначення порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд Стрийської міської ради відповідним рішенням цієї ради або статутом територіальної громади не може бути підставою для нерозгляду місцевої ініціативи у визначеному статтею 9 Закону No280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» порядку.

Колегія суддів звертає увагу, що судами попередніх інстанцій взагалі не досліджувалося питання дотримання відповідачами порядку розгляду заяви
ініціативної групи членів територіальної громади м. Стрий Львівської області у порядку місцевої ініціативи з питань розбудови системи місцевого самоврядування і затвердження Концепції як проекту для подальшої розробки
«Програми розбудови системи місцевого самоврядування територіальної громади м. Стрий Львівської області» у контексті приписів статті 9 Закону No280/97-ВР, а тому оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню із направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 26 серпня 2021 року у справі No 1.380.2019.005912 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/99223986.