Non-compete clause у трудових відносинах: адвокат Наталія Матвійчук

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів на тему “День трудового права” у Вищій школі адвокатури, Матвійчук Наталія, адвокат, юрист GOLAW, спеціалізується на трудовому праві та успішно супроводжує судові процеси в області захисту трудових прав клієнтів, розповіла про Non-compete clause у трудових відносинах.

Non-compete clause – угода між працівником та роботодавцем щодо того, що працівник не буде працевлаштовуватися на підприємства, які займаються аналогічною діяльністю, або брати участь у проектах, аналогічних до проектів компанії, а також не буде створювати бізнес подібний до бізнесу компанії.

Порядок укладення угоди про неконкуренцію з працівниками, умови та відповідальність за її невиконання вимогами чинного трудового законодавства України не передбачені.

Договір про утримання від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті є відплатним та вчиняється в письмовій формі.

Істотні умови договору:

 • ● строк зобов’язання;
 • ● територія, на яку поширюється дія зобов’язання;
 • ● вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність;
 • ● матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.

Застосування NCC в Україні обмежується наступним:

 • ● Право на працю гарантоване статтею 43 Конституції України та включає в себе: вільний вибір професії, виду трудової діяльності та роботи.
 • ● Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними, відповідно до статті 9 Кодексу законів про працю України.

Неоднозначні позиції судів:

 • Положення Кодексу законів про працю України, відповідно до якого умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними, не поширюється на контрактну форму трудового договору.
 • Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 09 липня 1998 року No 12-рп/98, яке сьогодні також застосовується Верховним Судом, умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Non-compete clause як окремий цивільний договір:

 • ● не буде вважатися трудовим
 • ● буде регулюватися загальними законодавства про договір

Обмеження можливості фізичної особи мати не заборонені законом права та обов’язки не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

Укладення угоди про неконкуренцію як цивільного договору несе відповідні ризики як для роботодавця, так і для працівника.

Член виконавчого органу товариства без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства – без згоди загальних зборів учасників не може:

 • ● здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності товариства;
 • ● бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
 • ● бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення вищевказаних обов’язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Отже, обмеження конституційного права на працю заборонено у будь-якому вигляді, у тому числі, у цивільному договорі. Трудовим законодавством гарантований вільний вибір роботи.

Допоки можливість укладення угод про неконкуренцію з працівниками прямо не закріплена на законодавчому рівні, наявний ризик визнання подібних умов трудових договорів та цивільних угод недійсними в судовому порядку.