Обставини, які були встановлені та належним чином перевірені під час здійснення кримінального провадження, не вважаються нововиявленими

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою місцевого суду від 12.11.2018 заяву законного представника неповнолітнього ОСОБА_1 – ОСОБА_2 про перегляд постанови місцевого суду від 30.07.2009 за нововиявленими обставинами залишено без задоволення.

За ухвалою апеляційного суду ухвалу місцевого суду від 12.11.2018 залишено без зміни.

ОСОБА_1 оскаржує ухвали місцевого суду про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та апеляційного суду, якою зазначену ухвалу залишено без зміни, посилаючись на те, що судами
безпідставно не взято до уваги показання очевидців події, що сталася між засудженим та потерпілим, про яких не було відомо суду під час ухвалення судового рішення, а тому згадані обставини є нововиявленими.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: законний представник неповнолітнього, вказуючи на наявність нововиявлених обставин, що виправдовують ОСОБА_1, подала до
місцевого суду заяву, у якій ставила питання про перегляд у порядку глави 34 КПК постанови районного суду, якою до ОСОБА_1 було застосовано примусові заходи виховного характеру. При цьому законний представник у своїй заяві як на
нововиявлені обставини посилалася на те, що судом не було належним чином
роз’яснено обвинуваченому ОСОБА_1 суті обвинувачення. Крім того, зазначала, що судом не було враховано факту добровільної передачі потерпілим грошей ОСОБА_1, що могли підтвердити безпосередні очевидці події, про яких суду не було відомо на час ухвалення судового рішення щодо ОСОБА_1.

Системне тлумачення ст. 459, пунктів 4, 5 ст. 462, ст. 91 КПК вказує на те, що
перегляд судових рішень, які набрали законної сили, за нововиявленими
обставинами є екстраординарною процедурою перегляду судових рішень, що має місце у виняткових випадках, коли після завершення розгляду кримінальної справи в звичайному порядку (в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій) виявлені обставини, які мають такі ознаки: 1) вони об’єктивно існували на момент ухвалення відповідних судових рішень, але не були відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами, під час судового провадження і стали відомі вже після ухвалення відповідного судового рішення; 2) вони перебувають в органічному зв’язку з елементами предмета доказування в кримінальному провадженні, тобто вони можуть мати значення для оцінки або безпосередньо обставин, які підлягають доказуванню, або доказів, покладених в основу судового рішення; 3) вони мають істотне значення, оскільки самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

Під час дослідження матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході перевірки обставин, на які у своїй заяві вказувала законний представник,
місцевий суд, дотримуючись вимог статей 459, 466, 467 КПК, ретельно перевірив усі доводи заяви, співставивши їх з матеріалами кримінальної справи, не визнав їх нововиявленими в розумінні ст. 459 КПК та з наведенням докладних мотивів дійшов висновку, що зазначені в заяві обставини не можуть бути підставою для перегляду судового рішення.

Детальніше з текстом постанови ВС від 26.12.2019 у справі No 1-79/09 (провадження No 51-2503км19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86755046