Коли суд апеляційної інстанції має право повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, незалежно від того, чи заявлено клопотання про повторне дослідження доказів

Обставини справи

Прокурор в апеляційній скарзі, не погоджуючись з вироком місцевого суду та не заявляючи клопотання про повторне дослідження доказів, заперечив правильність і повноту обставин, установлених судом, та порушив питання про ухвалення нового вироку у зв’язку з вчиненням обвинуваченими більш тяжкого кримінального правопорушення. Колегія суддів апеляційного суду самостійно дійшла висновку про необхідність допиту потерпілого, свідка та дослідження даних протоколів слідчих експериментів за їх участю у зв’язку з тим, що в апеляційній скарзі прокурор просив ухвалити новий вирок за епізодом з потерпілим, визнати винуватими обвинувачених у вчиненні більш тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК. Після допиту потерпілого і свідка та дослідження даних протоколів слідчих експериментів за їх участю апеляційний суд також допитав й обвинувачених. Вже після цього прокурором було заявлене клопотання про дослідження інших письмових доказів за тим епізодом обвинувачення, яке судом було задоволено.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватими і засудив: ОСОБА_1 – за ч. 2 ст. 186; ч. 1 ст. 185; ч. 1 ст. 125 КК; ОСОБА_2 – за ч. 2 ст. 125 КК; ОСОБА_3 – за ч. 2 ст. 125 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині засудження та призначення покарання й ухвалив новий вирок, яким визнав винуватими: ОСОБА_3 – за ч. 2 ст. 187 КК; ОСОБА_1 – за ч. 2 ст. 187 КК; ОСОБА_2 – за ч. 2 ст. 187; за ч. 2 ст. 186; ч. 1 ст. 125 КК.

У касаційних скаргах захисники вказують, що прокурор на порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 396 КПК в апеляційній скарзі, поданій на погіршення становища обвинувачених, та в ході апеляційного розгляду не заявляв клопотання про дослідження доказів, а суд апеляційної інстанції самостійно вирішив досліджувати докази, чим порушив принцип змагальності сторін (ст. 22 КПК).

Підстави розгляду кримінального провадження ОП

Необхідність відступити від висновку, викладеному у постанові Першої судової палати ККС від 22.09.2022 (справа № 183/2033/21) про те, що дослідження доказів судом апеляційної інстанції за власною ініціативою без відповідного клопотання сторін за апеляційною скаргою, поданою на погіршення становища обвинуваченого, не є порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Позиція ОП

ОП не відступила від указаного вище рішення ККС, скасувала вирок апеляційного суду та призначила новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

За перевіркою доводів апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції має обов’язок усунути (у разі встановлення) допущені місцевим судом недоліки та суперечності, вжити заходів для дотримання процесуальних прав усіх учасників провадження і постановити законне та обґрунтоване судове рішення. Водночас учасник кримінального провадження має звертатися до апеляційного суду з окремим клопотанням про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції, якщо про дослідження таких доказів учасники судового
провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції, або
якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується, та відповідно місцевим судом були відхилені клопотання учасників судового
провадження про допит певних осіб, дослідження доказів або вчинення інших
процесуальних дій для підтвердження чи спростування обставин, з’ясування
яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, а також у разі, коли необхідність дослідження тієї чи іншої обставини випливає з нових даних, встановлених під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

З урахуванням вимог і доводів апеляційної скарги прокурора, поданої на погіршення становища обвинувачених, повторне дослідження апеляційним судом обставин справи, зокрема, шляхом безпосереднього дослідження доказів, які були оцінені місцевим судом, не є порушенням вимог ст. 396, частин 1, 3 ст. 404 КПК.

Проте, переглядаючи вирок місцевого суду щодо обвинувачених, апеляційний суд не дотримався вимог п. 2 ч. 3 ст. 374, ч. 2 ст. 420 КПК.

За результатами перевірки матеріалів кримінального провадження було встановлено, що суд апеляційної інстанції повторно допитав потерпілого, свідка і дослідив протоколи слідчих експериментів за їх участю, та за результатами
апеляційного розгляду постановив вирок, яким визнав винуватими
обвинувачених за епізодом з потерпілим за ч. 2 ст. 187 КК, однак в оскаржуваному вироку не наведено змісту вказаних доказів, не зазначено, в чому полягає неналежна оцінка даних доказів судом першої інстанції. Таким
чином процедуру апеляційного перегляду було здійснено без додержання
приписів ст. 2 КПК.

Висновок

Під час апеляційного розгляду за апеляційною скаргою прокурора, потерпілого чи його представника з вимогою щодо постановлення нового вироку, за наявності доводів про невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та/або неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, суд апеляційної інстанції має право повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, безвідносно до того чи заявлено клопотання про повторне дослідження доказів.

У провадженні висловлено окрему думку.

Постанова ОП ККС ВС від 03.04.2023 у справі № 537/984/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110144480

Окрема думка https://reyestr.court.gov.ua/Review/110208422