Особа, дії якої утворюють реальну сукупність правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК та ч. 4 ст. 358 КК, не може бути звільнена від відповідальності на підставі ст. 48 КК

Обставини справи

Обвинувачений здійснив підробку договору від 08.12.2022 про поточний ремонт піднавісу для облаштування входу до споруди цивільного захисту (укриття) та Акту від 22.12.2022 про приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022, а саме: підписав зазначений договір від імені підрядника – директора ПП, здійснив відтиск печатки ПП на даному договорі, тоді як у відповідності до перевірки за міжвідомчою підсистемою «АРКАН» виїхав за межі України 16.02.2022 та на той час не повертався.

Крім цього, у грудні 2022 року обвинувачений, перебуваючи у приміщенні сільської ради, пред’явив її працівникам вищевказані завідомо підроблені
документи, як такі, що підтверджують підстави до реєстрації бюджетних
фінансових зобов’язань замовника будівництва та проведення платежів за його
платіжними дорученнями на банківський рахунок підрядника.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

місцевий суд звільнив особу від кримінальної відповідальності за вчинення діянь, передбачених частинами 1, 4 ст. 358 КК, на підставі ст. 48 КК у зв’язку зі зміною обстановки, а кримінальне провадження закрив.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор вважає, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, оскільки особі інкримінується вчинення декількох проступків, які не складають ідеальної сукупності.

Позиція ККС

скасовано рішення судів попередніх інстанцій і призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

Обґрунтування позиції ККС

ККС зазначив, що однією з умов звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення особою вперше кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості. Особу, в діях якої вбачається повторність, реальна сукупність, рецидив злочинів або яка має непогашену чи не зняту судимість за попереднє, у тому числі і необережне кримінальне правопорушення, звільняти від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК не можна.

Водночас, реальною сукупністю є вчинення особою різними та відокремленими одне від одного діяннями двох або більше самостійних одиничних кримінальних правопорушень. Ідеальна сукупність існує там, де особа одним діянням вчиняє одночасно два або більше самостійних одиничних кримінальних правопорушень.

Інкриміновані особі за ч. 1 ст. 358 КК та ч. 4 ст. 358 КК кримінальні правопорушення складають собою реальну сукупність. Немає жодних підстав
вважати вказані вище діяння одним продовжуваним кримінальним
правопорушенням, оскільки діяння, передбачені ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК, не є тотожними за своїми юридичними ознаками. Попри те, що за змістом висунутого обвинувачення вказані вище діяння об’єднані єдиним кримінально протиправним наміром, вони відрізняються між собою за ознаками об’єктивної
сторони і, за версією сторони обвинувачення, є поетапним втіленням єдиного
протиправного наміру шляхом вчинення різних за змістом суспільно
небезпечних діянь, передбачених різними частинами однієї статті Особливої
частини КК, які вчинені послідовно, одне за іншим, при тому, що вказані діяння є проступками з формальним складом, отже, кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту вчинення кожного окремо. Часом вчинення
кримінального правопорушення з формальним складом є проміжок часу від
початку до закінчення діяння, передбаченого у відповідній нормі КК. Не виключається повторного вчинення або реальної сукупності вчинених протягом одного календарного дня декількох самостійних одиничних кримінальних правопорушень.

Отже, суди дійшли безпідставного висновку про наявність ознак ідеальної сукупності кримінальних правопорушень та про можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК.

Крім того, судами не наведено належних мотивів про те, яким чином той факт, що піднавіс збудований повністю під керівництвом обвинуваченого, впливає на можливість його звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення двох самостійних кримінальних правопорушень із формальним складом, де об’єктом посягання є авторитет органів державної влади, місцевого самоврядування та встановлений в Україні порядок управління.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 06.12.2023 у справі №715/396/23 (провадження № 51-3975км23) https://reyestr.court.gov.ua/Review/115598686.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.